• darkblurbg

Medewerker Griffie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Griffie voor 24 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van ruim 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken. De griffie werkt onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en is de schakel tussen de gemeenteraad, college, de organisatie en de Houtense samenleving. Ook wordt vanuit de griffie ondersteuning gegeven aan de rekenkamercommissie. De griffie van de gemeente Houten bestaat uit de griffier, de raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier en één griffiemedewerker. Je werkt in een klein flexibel team, waarin we elkaar helpen. Tegelijkertijd heb je 29 raadsleden als werkgever, bedien je 20 commissieleden en fractieassistenten van 10 politieke partijen en kan een wethouder, de burgemeester of de gemeentesecretaris bij je binnen lopen voor een vraag. Je gaat vertrouwelijk met informatie om en bent zeer secuur.

Opdracht
Als griffiemedewerker verleen je secretariële en administratieve ondersteuning aan de gemeenteraad en de griffie. Hiervoor is het belangrijk dat je beschikt over bestuurlijk sensiviteit en ervaring en kennis hebt van een politieke omgeving. Je draagt o.a. zorg voor de correspondentie, de ingekomen stukken, het gereedmaken en digitaal aanbieden van de vergaderstukken, het actueel houden van het raadsinformatiesysteem Ibabs, uitzenden van raadsvergaderingen via Notubiz, het maken van de agenda’s van de (digitale) vergaderingen en je verricht maandelijks op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur ondersteunende werkzaamheden (vanuit huis) rondom bijeenkomsten van de raad. Ook draag je bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van het raadswerk. Je bent flexibel en inventief om de inwoners ten aller tijde te faciliteren in het democratisch proces. In januari 2021 heeft de griffie hier ook de prijs van het beste Samenspeltalent 2020 van de gemeente Houten voor gewonnen.  De functie is voor 24 uur verdeeld over vier dagen (vrijdag vrij). Je kunt een deel van het werk vanuit huis doen.

Gunningscriteria (weging)

  • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op de griffie van een gemeente (45 punten);
  • Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het werken met (raadsinformatiesysteem) Ibabs- en zaaksystemen (20 punten);
  • Je bent voor 24 uur beschikbaar per 1 maart 2021 (20 punten);
  • Uurtarief maximaal € 50 excl. BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Zelfstandig;
  • Dienstverlenend en snel;
  • Flexibel;
  • Nauwkeurig;
  • Integer en betrouwbaar;
  • Bestuurlijke sensitiviteit.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do (maandagavond en dinsdagavond een keer per maand in overleg).

Planning
De gesprekken zijn online via MS teams gepland op woensdag 24 februari 2021 van 10.00 – 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.