• darkblurbg

Medewerker procesbeheer en kwaliteit Jeugdwet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker procesbeheer en kwaliteit Jeugdwet voor 12 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes kernen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 43.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de zes kernen in onze gemeente. Wij werken gebiedsgericht in een netwerk met inwoners en bedrijven, dat in gezamenlijkheid zaken voor elkaar kan krijgen. Diverse ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven maken dat we zowel lokaal als regionaal voor uitdagingen staan: wonen, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, het sociaal domein en economische ontwikkeling vragen om nieuwe vormen van samenwerking en andere oplossingen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen vanuit een heldere rolverdeling: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Opdracht
Je coördineert en beheert samen met onze medewerker Kwaliteit en processen in het Sociaal Domein de werkprocessen van onze mid- en backoffice in het sociaal domein voor wat betreft de verwerking van indicaties in de systemen (facturatie, berichtenverkeer, data). Je brengt daarin specifieke kennis van de processen in het kader van de Jeugdwet mee en ook kennis van ZorgNed, Excel, Power BI. De werkzaamheden zullen in onderling overleg worden afgestemd en bevatten onder meer:

Coördineren/aansturen van:

 • Midoffice
  • Vragen beantwoorden over administratie Jeugd.
 • Backoffice
  • Meekijken met (administratieve) dossiers bij vragen Jeugd.
 • Samenwerking Midoffice, Backoffice en functioneel beheer
 • Functioneel beheer
  • Oplossen inrichtingsfouten ZorgNed.
  • Inrichten nieuwe contracten (incidenteel).

Daarnaast is van belang dat er regelmatig kwailteitstoetsen plaatsvinden op:

 • Doorlooptijden berichtenverkeer (landelijke en regionale afspraken hanteren);
 • Declaratieberichten Wmo en JW;
 • Factuurafhandeling;
 • Werkzaamheden medewerkers mid- en backoffice;
 • Beoordelen van het juiste gebruik van ZorgNed.

Uitvoeren van:

 • 4-ogen principe op IBAN nummers samen met functioneel beheer (incidenteel);
 • Terugvorderingen, controle op openstaande terugvorderingen;
 • Wisseling van AGB codes en rekeningnummers op verzoek van aanbieders, regionale afstemming nodig;
 • Deelname aan diverse lokale en regionale overleggen mbt mid- en backoffice werkzaamheden.

Projecten:

 • Implementatie Berichtenverkeer 3.0, gemiddeld 4 uur per week (tot eind januari);
 • Doorontwikkelen monitor sociaal domein en BI-tool. Samen met data-analist, beleid en controller;
 • Datagedreven werken, diverse vragen per week/maand. Samen met data-analist en controller.

Vereisten

 • Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met data gedreven werken, monitoring en het optimaliseren van werkprocessen specifiek voor Jeugd binnen een gemeentelijke instellingen;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaren met de verwerking van het berichtenverkeer financiële administratie voor het Sociaal Domein binnen een gemeentelijke instelling;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de applicatie ZorgNed;
 • Beschikbaar uiterlijk per 23 november 2020.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch denkvermogen
 • Verbindend
 • Resultaatgericht
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerken

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 18 november 2020 tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 17 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.