• darkblurbg

Medewerker uitkeringsadministratie VACATURE

Wij zijn op zoek naar 3 Medewerkers uitkeringsadministratie voor 24 tot 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende teams die meerdere multidisciplinaire samenwerkingsvormen hebben. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen uit voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren.

Wie je bent
Als medewerker uitkeringsadministratie heb je een uitvoerende en ondersteunende rol. Je voert de functie zelfstandig uit, binnen een professionele organisatie met korte lijnen. Je verwerkt administratief beslissingen van consulenten op bijstandsaanvragen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden. Ook heb je contact met klanten over de berekening van een uitkering of verstrekking.

Wat je doet
Als medewerker uitkeringsadministratie bestaat je takenpakket onder andere uit:

 • Het meewerken aan de uitvoering van met name de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz uitkeringen en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
 • Het verwerken van besluiten tot uitbetaling, wijzigingen, opschorting en beëindiging van een uitkering;
 • Het verwerken van Maandelijkse Inkomsten Formulieren van klanten en het verrekenen van inkomsten met uitkeringen;
 • Het maken van herberekeningen en het opstellen van vorderingen;
 • Het verwerken van verzoeken voor beslaglegging op uitkeringen;
 • Het vervullen van een rol als vraagbaak voor klanten over hun uitkering.

Profiel

 • Een opleiding op mbo niveau op financieel / administratief gebied en relevante kennis van de sociale zekerheidswetgeving en belastingwetgeving;
 • Ervaring met geautomatiseerde administratieve werkzaamheden in de suite voor Werk en Inkomen
 • Ervaring in de bovengenoemde werkzaamheden.

Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Vereisten

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten en de mogelijkheid moet hebben om vanuit huis te kunnen werken via Microsoft Teams en FaceTime.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 op financieel / administratief gebied.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 4 jaar.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker uitkeringsadministratie in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met geautomatiseerde administratieve werkzaamheden in de suite voor Werk en Inkomen.

Competenties

 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Analytisch vermogen en een zakelijke, flexibele, proactieve en klantgerichte houding;
 • Stressbestendig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 26 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.