• darkblurbg

Medewerker vastgoedadministratie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker vastgoedadministratie voor 32 - 36 uur per week tot 1 juli 2021. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 30 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nieuwegein is een stad die nú leeft én denkt aan de toekomst.

De Utrechtse regio doet het goed en dat leidt op dit moment  aan een hausse aan ruimtelijke projecten en initiatieven in Nieuwegein. De gemeente heeft de ambities om onder andere de komende jaren circa 5000 woningen te willen realiseren met hoge ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt.

De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving

Bij de afdeling Ruimtelijk Domein werken ruim 70 professionals enthousiast aan het mooier, duurzamer en beter maken van onze stad. De uitdagingen zijn groot en divers. Er werken gemotiveerde collega’s van jong tot oud. De afdeling bestaat uit twee teams: Beleid en advisering en Projecten en accountmanagement. Jij komt te werken bij het laatstgenoemde team.

Team/Organisatie
Voor het Vastgoedteam van de gemeente Nieuwegein (uitvoeringsorganisatie beheer en exploitatie van alle gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke functie, incl. de eigen huisvesting, zoals Stadshuis), heb ik wegens vervroegde pensionering van 2 administratief medewerkers op korte termijn behoefte aan tijdelijke ondersteuning/inhuur. Directie moet nog toestemming geven (wk 48), maar vooruitlopend daarop alvast (vrijblijvend) de vraag aan jullie.

Vastgoedteam: team van 14 medewerkers, 4 vastgoedmanagers (tactische functie), 3 vastgoedbeheerders (operationeel), 3 administratieve medewerkers (waarvan er dus 2 vertrekken), 3 medewerkers schoonmaak die groep van 24 sw schoonmakers aansturen (gemeente heeft mensen met sw indicatie die in het groen en schoonmaak werken in eigen dienst; die vallen hiërarchisch niet onder het vastgoedteam). En 1 teamleider. Een compact en leuk team, ook onder de huidige bijzondere omstandigheden met corona.

We beheren ca. 40 gebouwen, waaronder Stadshuis en Theater in de binnenstad, aantal scholencomplexen, verschillende sportgebouwen voor binnen- en buitensport (incl. de sportvelden), gebouwen voor buurtwerk en gebouwen zoals de gemeentewerf en 2 brandweerkazernes. Het onderhoudswerk is voor het grootste deel uitbesteed, waarbij het vastgoedteam de regie voert. Vastgoed is de laatste jaren steeds meer een strategisch sturingsinstrument van het bestuur geworden. Kortom een interessant werkveld waarin momenteel veel gebeurt.

Opdracht

 • Zorgt voor de in- en uitgaande post en archivering via de daarvoor bestaande interne kanalen.
 • Codeert facturen in het digitale financieel systeem.
 • Verzorgt in afstemming met de vastgoedbeheerder en/of -manager de administratieve afhandeling van manco’s, storingen en/of schademeldingen.
 • Verzorgt de inroostering en bijbehorende administratie van incidentele en vaste verhuur van gemeentelijke accommodaties en van door de gemeente gehuurde accommodaties. + invoeren roosteruren in het gebouwbeheersysteem van sportzalen
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor interne en externe informatie over het gemeentelijk vastgoed en het beheer en de exploitatie daarvan (servicedesk gemeentelijk vastgoed).
 • Verstrekt in voorkomende gevallen intern en extern meer gedetailleerde informatie over het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed, en over projecten.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
 • Aantoonbare werkervaring als Medewerker vastgoedadministratie;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Medewerker vastgoedadministratie;
 • Aantoonbare werkervaring met het archiveren van in- en uitgaande post;
 • Aantoonbare werkervaring met het verwerken van facturen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kan wensen en vragen van verschillende sportverenigingen/sporters omzetten in goede bezetting van de verschillende sportzalen (3 sportzalen, 6 gymzalen, 1 zwembad)
 • Leert snel de werkwijzen en modes in een nieuwe werkomgeving
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg (vrijdag heeft voorkeur, draait in elk geval mee in het vrijdagrooster (1 maal per 8 weken dienst telefonische bereikbaarheid)).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 3 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 2 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.