• darkblurbg

Medewerker vergunningen Rijswijk VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medewerker vergunningen voor 28 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Vergunningen kent twee clusters, Wabo en APV/Bijzondere wetten. De uitvraag ziet op het cluster APV/Bijzondere wetten dat diverse meldingen en vergunningaanvragen behandeld binnen het veld van openbare orde en veiligheid met als kern horeca en evenementen. Vanuit beide clusters werken de medewerkers dit jaar vanuit hun inhoudelijke kennis mee aan de implementatie van een nieuw werksysteem en daarmee aan procesinnovatie.

Opdracht
Wegens uitvallen van een teamlid zijn wij op zoek naar iemand die:

Direct zelfstandig inzetbaar is op het taakveld APV, bijzondere wetten. Dit betreft het behandelen van ontheffingen en vergunningen (aanvragen beoordelen, advies aanvragen, ontheffingen/vergunningen opstellen/verlenen). Iemand die vanuit de rol van medewerker Vergunningen een penvoerende rol inneemt binnen het team Vergunningen voor het implementeren van de processen m.b.t. de producten van APV en Wabo in Centric Leefomgeving; het testen van deze producten; en het vertalen van de juridische regels naar toepasbare regels (vragenbomen/ beslisbomen). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de aansturing van een projectleider en onder de verantwoordelijkheid van de teammanager.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Uurtarief van maximaal € 50,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria

  • Een afgeronde hbo bachelor opleiding
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring als Medewerker Vergunningen op het vakgebied APV / Bijzondere wetten in de afgelopen 2 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring met Corsa en Squit;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Zelfstandig;
  • Goede pen;
  • Inzicht, analytisch;
  • Sociaal, verbindend.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 februari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 februari bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.