• darkblurbg

Medior adviseur duurzaamheid VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Medior adviseur duurzaamheid voor 16 uur per week tot en met 31 december 2021. Er is geen optie op verlenging. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De provincie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. We zijn een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Afdeling
De afdeling Infrastructuur beheert de provinciale (vaar)wegen in Flevoland. Meer dan 100 medewerkers houden zich bezig met de realisatie van projecten en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Van de aanleg van rotondes tot het snoeien van bomen. Van het maaien van bermen tot het opnieuw asfalteren van wegen. Wij stellen onze weg- en vaarweggebruikers voorop en werken klantgericht. De afdeling waar je komt te werken kent een hechte samenhang. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus.

De provincie Flevoland heeft de ambitie om structureel duurzamer te werken. We zijn ons bewust van het feit dat wat we doen een impact op het milieu en de omgeving heeft. Deze impact willen we graag verkleinen en zorgen dat een duurzame werkwijze de nieuwe standaard wordt. Daarom is er een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Het programma richt zich op het verlagen van de CO2-uitstoot van de activiteiten die voorkomen uit aanleg en beheer en onderhoud van onze infrastructuur en het stimuleren van het gebruik van circulaire materialen.

Opdracht
De Adviseur Duurzaamheid van de afdeling Infra geeft invulling aan het Duurzaamheidsprogramma. De werkzaamheden zijn ter ondersteuning van de adviseur en betreft het uitwerken van verschillende opdrachten. De opdrachten hebben enerzijds betrekking op het maken van een vertaalslag van het beleid en/of toetsing van het beleid op de invulling in de projecten en anderzijds op een inhoudelijke analyse van de gebruikte materialen en de mogelijkheden om deze verder te verduurzamen.

Inrichten Digitaal Ambitieweb
Doel: inrichten van het digitaal Ambitieweb provincie Flevoland
De gezamenlijke provincies hebben een digitaal Ambitieweb opgezet met als doel om Ambitiewebsessies te faciliteren en om de resultaten van de verschillende sessies eenvoudig met elkaar te kunnen delen. De ambities en het beleid voor de verschillende thema’s van de provincie moeten in kaart worden gebracht en worden vertaald naar de template van het Digitaal Ambitieweb. Uiteindelijk moet er Flevolandse variant van het digitaal Ambitieweb worden opgeleverd dat klaar is voor gebruik.

Inzichtelijk maken stand van zaken circulariteitdoelstellingen
Doel: Inzichtelijk maken waar we staan ten opzichte van de eigen doelstelling en de verschillende ketenafspraken die we hebben gemaakt.
In het Duurzaamheidsprogramma zijn afspraken gemaakt over de mate waarin circulariteit wordt toegepast in de uitvoering. Daarnaast zijn er ketenafspraken gemaakt dat periodiek inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate circulariteit aandacht krijgt in de aanbestedingen.
Uiteindelijk moet er een rapport komen waarin staat waar we staan ten opzichte van onze doelstellingen en moet er een methode (incl. template) worden aangedragen die we kunnen gebruiken om periodiek te meten waar we staan.

Materialenpaspoort
Doel: Inzicht krijgen in de materialen die worden gebruikt in een project en op welke wijze deze later kunnen worden hergebruikt.
Het materialenpaspoort geeft inzicht in de materialen die zijn gebruikt in een project. Dit is belangrijk om in beeld te krijgen of we voldoen aan onze doelstellingen om waar mogelijk secundaire materialen te gebruiken, maar het geeft ook inzicht in de wijze waarop deze materialen op termijn kunnen worden hergebruikt.

Uiteindelijk moet er een concreet voorstel liggen om het materialenpaspoort te implementeren in de werkwijze en de systemen.

PvA verduurzamen kleinere materiaalstromen
Doel: CO2 uitstoot op de projecten verder reduceren
In beeld brengen van de mogelijkheden om (kleinere) materiaalstromen te verduurzamen.
Hiervoor moet van de verschillende materialen in beeld worden gebracht in welke omvang ze worden gebruikt, wat de milieu-impact is (o.b.v. van de Milieukosten Indicator) en welke duurzame alternatieven er zijn.

Uiteindelijk moet er een concreet voorstel liggen om deze materiaalstroom te verduurzamen incl. de benodigde teksten voor de bestekken.

De definitieve uitwerking van de opdrachten zal in onderling overleg worden bepaald. Hierbij zullen ook de deliverables en de doorlooptijd per opdracht worden vastgesteld.

Daarnaast wordt verwacht dat er ook wordt meegedacht met de overige werkzaamheden.

De werkzaamheden lopen tot het einde van het jaar voor gemiddeld 16 uur per week, met een maximum van 650 uur. Inzet op basis van behoefte van de opdrachtgever.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of op het provinciehuis te Lelystad plaats. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor-niveau;
 • Je bent voor 16 uur per week beschikbaar. Aanwezigheid/beschikbaarheid is in overleg. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
 • Uurtarief maximaal € 80,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Volledige beschikbaarheid van 16 uur bij aanvang van de opdracht (uiterlijk per 26 april 2021);
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo-bachelor in de richting van civiele techniek (20 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een (semi-) publieke organisatie in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het verduurzamen van projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw bij een (semi-) publieke organisatie (20 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. 1-2 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
  c. 3 of meer jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het adviseren van bedrijven/overheden ten aanzien van het realiseren van duurzaamheids/circulariteits doelstellingen (15 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. Aantoonbare werkervaring met het geven van 1-5 adviezen op dit gebied (5 punten);
  c. Aantoonbare werkervaring met het geven van 6 of meer adviezen op dit gebied (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het houden van ambitiewebsessie’s (15 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. Aantoonbare werkervaring bij algemene ambitiewebsessie’s (5 punten);
  c. Aantoonbare werkervaring bij GWW projecten (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken met de Milieu Kosten Indicator & DuboCalc (10 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. Aantoonbare werkervaring met de Milieu Kosten Indicator (5 punten);
  c. Aantoonbare werkervaring met zowel de Milieu Kosten Indicator & DuboCalc (10 punten).

Competenties

 • Organisatie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Samenwerkings-én resultaatgericht;
 • Teambuilder;
 • Doorpakker,
 • Probleemoplossend;
 • Zelfredzaam;
 • Volhardend;
 • Ondernemend;
 • Initiatiefrijk;
 • Analytisch;
 • Affiniteit met de provincie Flevoland is een pré.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Uren zijn flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 16 april 2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 15 april 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.