• darkblurbg

Omgevingsmanager rioleringsprojecten VACATURE

Vacature aangemaakt: 06-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Omgevingsmanager rioleringsprojecten voor 20 uur per week voor de duur van 24 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg

Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling Stadsbeheer

De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

De opdracht

Uitvoeringsplan rioleringsprojecten

Het vernieuwen en verbeteren van rioolstelsels is de afgelopen jaren om diverse redenen achter gebleven. In 2019 en dit jaar is de nodige informatie verzameld en een uitvoeringsplan opgesteld. Daarmee is een goede basis gelegd om de komende vijf jaar zo’n veertien rioleringsprojecten voor te bereiden en uit te voeren. Een aanpak die is gericht om kansen te benutten om de gemeentelijke werken te combineren met nadere werken zoals bijvoorbeeld  die van de nutsbedrijven.

Voor de rioleringsprojecten is een organisatie ingericht die op een zelfstandige wijze uitvoering zal geven aan het uitvoeringsplan. Omgevingsmanagement maakt onderdeel uit van deze organisatie. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen “binnen” en “buiten” en is daarmee in veel gevallen het gezicht van de rioleringsprojecten. De omgevingsmanager denkt vanuit de gebruiker, waarbij hij of zij de opgave van dit project goed voor ogen houdt. Hij of zij werkt professioneel samen met de betrokken overheden, bedrijven en bewoners en communiceert helder en duidelijk omtrent de zaken die verband houden met het project.

Door de omgevingsmanager worden in ieder geval de navolgende werkzaamheden verricht:

 • Uitvoering geven aan de communicatiestrategie (onderdeel van het uitvoeringsplan);
 • Proactief contact houden met belanghebbenden en stakeholders in het projectgebied;
 • Schriftelijke en mondelinge informatievoorziening;
 • Deelnemer in de reguliere vergaderingen van de projectteams en de communicatie-overleggen;
 • Het in kaart brengen en managen van omgeving gerelateerde risico’s en beheers-maatregelen;
 • Het aansturen van de disciplines communicatie, grondzaken en eventuele juridische planologische procedures. Korte plannen van aanpak vanuit deze disciplines horen daarbij;
 • Organiseren en begeleiden van informatiebijeenkomsten en vergaderingen in het kader van inspraak- en besluitvormingsprocedures;
 • Contactpersoon voor huiseigenaren en bedrijven in het geval het afkoppelen van hemel- en afvalwater onderdeel uitmaakt van het betreffende rioleringsproject;
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan aanbestedingszaken, risicoanalyses, planningsaangelegenheden en onderzoeksvraagstukken.

De opdracht wordt gegeven voor een periode van twee jaar met de optie om jaarlijks te verlengen. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats (te bespreken zaken zijn dan onder meer de wijze van samenwerking, de kwaliteit van geleverde werkzaamheden, bereikte resultaten en de houding intern en extern).

Tijdsbesteding

Je gaat voor gemiddeld 20 uur per week aan de slag.

Functie-eisen

 • U beschikt over een afgeronde HBO opleiding
 • U heeft affiniteit met ruimtelijke ordening en civiele techniek
 • U heeft meerdere jaren aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager in stedelijke gebieden; bij voorkeur in de directe omgeving van Leidschendam-Voorburg.

Vereisten

 • Je bent vanaf 1 november 2020 beschikbaar voor gemiddeld 20 uur per week. De opdracht is voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager in stedelijke gebieden.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de begeleiding van herinrichtingsopgaven in openbare gebieden.
 • Afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening en civiele techniek.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 5 jaar

Competenties

 • Netwerken;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Regisseren;
 • Omgevingsbewustzijn.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 20 oktober 2020 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.