• darkblurbg

Ondersteuning leerplichtambtenaar VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Ondersteuning leerplichtambtenaar voor 24 uur per week tot 1 augustus 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Gelderland. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente, samen zijn we Nijkerk, een gemeente met 43.000 inwoners. Als organisatie faciliteren wij initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Voor de gemeente Nijkerk staan de kernwoorden vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigen kracht centraal.

Het team “Leren en Werken” is binnen de gemeente HET aanspreekpunt voor onderwijs, participatie, toeleiding en bemiddeling naar werk en maakt daarbij voor de uitvoering gebruik van initiatieven uit de samenleving. Bij de leerplichtambtenaren is de behoefte ontstaan aan extra ondersteuning.

Opdracht
Ondersteuning van de leerplichtambtenaren is een veel omvattende taak. Het varieert van administratief werk tot aan contacten onderhouden met scholen/instanties over jongeren met schoolverzuim/problemen. Daarnaast:

 • Dagelijks beheer van de Leerplichtmailbox;
 • Dagelijks DUO-meldingen ophalen, registreren in Key2Jongerenmonitor en er in overleg met leerplichtambtenaren verdere acties op ondernemen;
 • Uitnodigingsbrieven opmaken en versturen naar ouders/leerlingen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar, registreren in Key2JM en een ruimte reserveren;
 • Verzuimoverzichten en extra info opvragen bij scholen;
 • Waarschuwingsbrieven, uitnodigingen voor de opmaak van een proces-verbaal en vervolggesprekken opmaken en versturen;
 • Info en aanvullende stukken ten behoeve van een proces-verbaal verzamelen en opsturen naar OM;
 • In overleg met de leerplichtambtenaar beroep op vrijstelling afhandelen;
 • Agenderen en notuleren van diverse overleggen.

Vereisten

 • Het uurtarief is maximaal € 42,50 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker / ondersteuner binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring als ondersteuner van een leerplichtambtenaar;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de leerplichtwet;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het systeem Key2Jongerenmonitor;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling
 • Zelfstandig werken
 • Flexibel zijn in een drukke werkomgeving
 • Plannen en organiseren

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week van 16 november 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 16 november bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.