• darkblurbg

Ontwerper Openbare Ruimte VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Ontwerper Openbare Ruimte voor 24 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 25 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen binnen de openbare ruimte. Je bent betrokken vanaf initiatieffase tot en met de realisatiefase. De ontwerpen maak je in samenspraak met bewoners, ondernemers, bestuurders, beleidsmedewerkers en beheerders. De ontwerpen die je maakt dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. De uitdaging in deze functie is om oog te hebben voor de verschillende belangen en wensen van alle betrokken partijen en dit te laten terugkomen in je ontwerp. Naast het ontwerpwerk verzorg je presentaties over de plannen voor de projectteams en ook voor externe partijen en/of bewonersavonden. Ook adviseer je over beleidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld velbeleid.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. Maken van ontwerpen voor de openbare ruimte;
 2. Organiseren en begeleiden informatieavonden met bewoners;

Specifiek gaat hier om 2 projecten; het inrichten van een plantsoen rondom een nieuwbouwplan en het herinrichten van een speeltuin.

Het inrichten van een plantsoen rondom een nieuwbouwplan Naast een ontwerp voor het plantsoen met veel groen en wandelpaden moeten voldoende parkeerplekken rond dit plan gerealiseerd worden. Ook moet onderzocht worden of deze locatie geschikt is voor het zichtbaar maken van het lokaal opvangen van regenwater.

De bewoners hebben een bewonersvereniging opgericht. Door het lange voortraject zullen deze bewoners de laatste fase zeer nauwlettend volgen. Verder zal er afstemming moeten zijn met woningbouwcorporaties en kabelleveranciers. Afstemming over ontwerp, onderhoud, locaties ondergrondse containers en elektriciteitskasten.

Herinrichten speelplek De huidige speelplek geeft veel overlast bij de omwonenden. De omwonenden hebben een programma van eisen neergelegd. De gehele plek mag vergroenen met hier en daar een speeltoestel. Spelen in combinatie met groene heuvels kan een mooi uitgangspunt zijn. Het beschikbare budget en het ontwerp bepalen hier hoever dit idee doorgevoerd kan worden. Samen met de bewoners is hier veel mogelijk.

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare kennis van AutoCAD;
 • Aantoonbare kennis van Illustrator.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van tuin- en landschapsinrichting / architectuur;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 8 jaar op het gebied van landschap ontwerpen;
 • Aantoonbare met advisering binnen een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare werkervaring  met het begeleiden van participatieavonden.

Competenties

 • Communicatief sterk
 • Politiek sensitief
 • Vertalen verschillende belangen in een integraal ontwerp

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 28 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 27 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.