• darkblurbg

Opdrachtnemer op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, niveau medior VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Opdrachtnemer op het gebied van APV en Bijzondere Wetten, niveau medior voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 5 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 25 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is afgerond. De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • Fungeren als casemanager voor aanvragers van vergunningen;
 • Het beoordelen van (minder) complexe aanvragen. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene plaatselijke verordening (zoals evenementenvergunningen en standplaatsvergunningen) en Bijzondere Wetten (zoals de Drank- en Horecawet, Zondagswet en de Wet op de Kansspelen);
 • Het uitvoeren van de bibob toets en het voeren van bibob gesprekken;
 • Het voeren van een intakegesprek met de aanvrager en het adviseren van de aanvrager in het proces van vergunningverlening;
 • Overleggen voeren met en inwinnen van adviezen bij de VRH, ODH, politie of andere adviseurs;
 • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen worden;
 • Opstellen van een vergunning of ontheffing;
 • Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afwikkeling;
 • Het behandelen van informatieverzoeken en vragen van burgers over het verlenen van vergunningen;
 • Bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op het gebied van vergunningverlening Apv en bijzondere wetten;
 • Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen genoemde taakvelden.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van vergunningen en APV in de afgelopen 5 jaar.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Aantoonbare werkervaring met de Awb, de Apv en Bijzondere Wetten en de wet Bibob.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Medewerker Vergunningen in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met Squit XO.
 • Aantoonbare werkervaring met Key2zaken.
 • Uurtarief vanaf € 62,- en gemaximeerd op € 76,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Competenties

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren; 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 29 oktober 2020 tussen 14.00 – 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 27 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.