• darkblurbg

Persoonlijk begeleider regio Kampen VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Persoonlijk begeleider regio Kampen voor minimaal 24 uur per week voor een nog onbekende periode. Duur opdracht en aantal uur per week in overleg. Loondienst ook bespreekbaar. Opleidingsniveau: MBO-4. Start opdracht: z.s.m. en in overleg. Reageren vóór 2 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

Opdrachtgever is een organisatie die zich richt op het begeleiden en ondersteunen van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Het gewone leven ervaren staat centraal. Volgens de methode “Op eigen benen” wordt geprobeerd de eigenwaarde en zelfredzaamheid van de cliënt te versterken, zodat zij hun leven op hun eigen manier vorm kunnen geven en het beste uit zichzelf kunnen halen (eigenheid). Concreet gaat het om het realiseren van de wens om meer sturing te geven aan het eigen leven, vooral op de terreinen wonen en werken.

Kern van de functie

Het leveren van zorgdiensten aan thuiswonende cliënten van de opdrachtgever. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt van de cliënt. Samen met de cliënt zijn leerdoelen opgesteld waarbij de persoonlijk begeleider ondersteuning geeft. De cliënt staat centraal binnen de organisatie, hij/zij is eigenaar van het zorgplan. De persoonlijk begeleider dient hierin ondersteuning te bieden.

Instructie ontvangen/instructie geven

 • Ontvangt leiding van de coördinator.
 • Geeft leiding aan ondersteunend begeleider in overleg en samenwerking met de coördinerend begeleider.
 • Kan in overleg richtlijnen ontvangen van andere teamleden zoals de gedragswetenschapper.

Interne en externe contacten

 • Contacten met cliënten, familie c.q. relaties over de zorgverlening wanneer dit nodig is. in samenwerking met de coördinator; 
 • Neemt deel aan diverse vormen van overleg over de te geven zorgverlening. De frequentie van deze deelname varieert situationeel.

Competenties

 • Empathisch vermogen 
 • Gestructureerde werkhouding 
 • Initiatief kunnen tonen 
 • Feedback geven en ontvangen
 • Visie uitdragen 

Wat ga je doen?

Als persoonlijk begeleider vallen de volgende taken onder jouw verantwoordelijkheid:

 • Je zorgt ervoor dat je wekelijks de doelen bespreekt met de cliënten.
 • Je hebt vaste begeleidingsmomenten met de cliënten waarbij je de cliënt ondersteunt in het ontwikkelen van zijn/haar doelen.
 • Je bespreekt interne en externe afspraken met de cliënt en zorgt dat dit in de agenda komt te staan.
 • Je bent op de hoogte van de zorgplannen van de cliënten die jij begeleidt. 
 • Je wijst coördinerend begeleider op veranderingen rondom de ontwikkelingen van de cliënt, zodat het zorgplan actueel blijft.
 • Je schrijft rapportages samen met de cliënten volgens de geldende processen.
 • Je schrijft de overdracht volgens de geldende processen.
 • Je begeleidt de cliënten op een professionele manier, waarin de cliënt centraal staat.

Zorgproces rond de individuele cliënt, persoonsgerichte zorg en ondersteuning

 • Je bewaakt de continuïteit van de zorgverlening binnen de zorgdienst met het oog op de zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte van de individuele cliënt. Je hebt kennis van ontwikkelingen cliënt en de daarbij behorende zorgplannen en individuele afspraken.
 • Je bent verantwoordelijk voor een adequate rapportage van cliënten volgens de geldende processen.
 • Je bent verantwoordelijk voor een adequate rapportage op de doelen van de cliënten volgens de geldende processen.

Onderzoek naar cliëntervaringen, zorg en ondersteuning gericht op kwaliteit van bestaan

 • Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten in de begeleiding (in samenwerking met coördinator).
 • Je bent op de hoogte van de ervaringen van de cliënt met betrekking tot de ontvangen ondersteuning.

Kwaliteitsrapport en visitatie, bestuurlijk leiderschap focust op kwaliteit

 • Je bent verantwoordelijk voor de borging van het proces rond de individuele cliënt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het cliëntdossier, signaleert knelpunten en verwijst deze naar de coördinator.

Verantwoording en informatie, transparant over kwaliteit in een setting van leren en verbeteren

 • Je sluit aan/neemt deel aan scholing, indien gewenst;
 • Je sluit aan tijdens vergaderingen.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

 • Je beschikt over een zorg gerelateerd MBO-diploma;
 • Je hebt ervaring in methodisch werken;
 • Je hebt inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen;
 • Kennis van ONS is een pré;
 • Je houdt actief kennis bij door scholing/bijscholing, vakliteratuur en werkoverleg.

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 62930)


Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video