• darkblurbg

Procesbegeleider actieplan aansluiting DSO VACATURE

Vacature aangemaakt: 21-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Procesbegeleider actieplan aansluiting DSO voor 12 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio Gelderland. Start opdracht: 16 oktober 2020. Reageren voor 25 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 43.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.Op het gebied van de omgevingswet participeert Nijkerk in de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Deze omgevingsdienst behandelt namens vijf gemeenten de omgevingsvergunningen op het gebied van zowel bouwen en wonen als milieu. Werkend voor Nijkerk werk je samen met collega’s van de OddV.

Opdracht Een projectgroep uit de gemeentelijke organisatie is bezig de hele organisatie voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Zij doet dit in nauwe betrokkenheid met de OddV. Een projectleider uit het team Proces-en projectbegeleiding is projectleider van de projectgroep. Onderdeel van de nieuwe omgevingswet is de aansluiting van de gemeente op het DSO en bijkomende informatiseringsaspecten. Er is in juli 2020 een impactanalyse DSO Nijkerk opgesteld. In deze impactanalyse is een Actieplan opgenomen met een groot aantal acties. De impactanalyse is bijgevoegd. Voor de uitvoering van dit actieplan zoekt de gemeente ondersteuning in de vorm van een procesbegeleider. Deze procesbegeleider zal primair zorgen dat de gemeente het actieplan uitvoert. Daarbij zal hij/zij een deel van de taken zelf uitvoeren en een ander deel doen uitvoeren door collega’s van de gemeente, alles in nauw overleg met de OddV. De procesbegeleider dient daarom zelfstandig te handelen, maar wel in samenwerking met collega’s. Het is van belang dat ook medewerkers in de gemeente worden meegenomen, zodat bij vertrek van de procesbegeleider de medewerkers in de gemeente zelfstandig vervolgwerkzaamheden kunnen uitvoeren.

De taken

De gemeente begeleiden in de uitvoering van het actieplan, zoals voornoemd deels zelf uitvoerend, deels sturend/begeleidend. De belangrijkste acties uit het actieplan zijn:

 • Tijdslot(en) digikoppeling reserveren
 • Besluitvorming integraal archiveren
 • Integrale keuze maken omtrent applicatiekeuze i.r.t. zelf doen, uitbesteden of samenwerken
 • Voorbereiden aankoop, aankoop en implementatie software voor planvorming en toepasbare regels.
 • Bijkomende werkzaamheden op het raakvlak tussen informatisering en de er mee te ondersteunen processen op het gebied van de nieuwe omgevingswet.

Vereisten

 • Afgerond opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Maximum uurtarief: € 80,00; exclusief btw en inclusief reiskosten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar als projectleider;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van projectmanagement;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar;
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met DSO bij een gemeente;
 • Uiterlijk beschikbaar per 16 oktober 2020.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig;
 • Leiderschap;
 • Zorgvuldigheid;
 • Organisatiesensitiviteit.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.