• darkblurbg

Procesmanager IPP VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Procesmanager IPP voor 20 uur (gemiddeld) per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 15 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Het IPP heeft als doelstelling om door middel van het ontwikkelen, herstructureren en beheren van bedrijvenlocaties bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid in beide gemeenten. Het IPP heeft een sterk regionale focus en een landelijk netwerk daar waar het gaat om de problematiek rond bedrijventerreinen. Het IPP staat mogelijk aan de vooravond van een bredere inzet voor de beide gemeenten, gegeven de toenemende behoefte aan samenwerking, initiëring en ontwikkeling van de optimale benutting van bestaande terreinen en daar waar mogelijk investeren in nieuwe ontwikkelingen en uitgiftes.

Team
De organisatie van het IPP bestaat uit externe inhuur en uit medewerkers van beide gemeenten, aangestuurd door een directie (2 directeuren van uit Rijswijk en Den Haag). Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende, en flexibele professional. De projectmanagers binnen onze organisatie hebben een voortrekkersrol in het mogelijk maken van nieuwe economische- en ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in strategische als in communicatieve en uitvoerende zin.

Opdracht
Wij zoeken voor het IPP een ervaren projectmanager. Het zwaartepunt van je werkzaamheden als projectmanager ligt bij de uitgifte en herstructurering van bedrijventerreinen in ons werkgebied. Je bent in staat de strategische doelstellingen van het IPP te vertalen in projectdoelstellingen. Jij bent verantwoordelijk voor het uitzetten van de koers. Je houdt rekening met het politiek/bestuurlijk krachtenveld en bent in staat om de kansen te pakken en bedreigingen te weren. Je houdt je bezig met het projectmanagement en het onderhouden van contacten met samenwerkende partijen. Daarbij dien je een vertaling te kunnen maken van onze doelstellingen in de gebouwde omgeving van bedrijfsterreinen  in concrete projectdoelstellingen.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden in een complexe projectomgeving;
 • Je hebt meerjarige ervaring met het leiden van projecten en gronduitgiftes, waaronder ervaring met en bij een gemeente;
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met het opstellen van projectdocumenten, bestuurlijke besluitvormingsnota’s, bewaken van financiën, tijdsplanningen en managen van de daarbij behorende risico’s;
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om in het politiek bestuur positie te houden en, indien noodzakelijk, te brengen, werkervaring bij een gemeentelijke organisatie en/of met een gemeenschappelijke regeling is van groot belang;
 • Je hebt oog voor de positie bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en kunt dit vertalen naar het project;
 • Je kunt ambtelijke adviezen van ambtelijke specialisten op waarde beoordelen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Een maximaal uurtarief van € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk en exclusief BTW;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager met sturen op communicatie, omgevingsmanagement en de informatievoorziening met partners, inwoners en stakeholders in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie project(en));
 • Aantoonbare werkervaring als projectmanager met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Haagse en Rijswijkse regio, in combinatie met herstructurering;
 • Aantoonbare werkervaring met betrekking tot het vertalen van afspraken met ontwikkelende partijen in overeenkomsten in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergeven in het cv);
 • Aantoonbare werkervaring met betrekking tot het begeleiden van processen van opdrachtverlening tot en met verkaveling en uitwerking in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Communicatief sterk;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Organisatietalent;
 • Bestuurlijke sensitiviteit.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bij voorkeur maandag, woensdag en donderdag.

Planning
De gesprekken bij het industrieschap worden gepland de eerste week van februari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 februari 2021 bericht.