• darkblurbg

Programmaleider uitvoering visie Stadshart VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmaleider uitvoering visie Stadshart voor 16 - 20 uur per week voor 9 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Wat ga je doen?
Als programmaleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van het uitvoeringsplan visie Stadshart. Dat doe je samen met de betrokken stakeholders in ons Stadshart. Je werkt van buiten naar binnen en weet hoe je de verbindingen moet leggen tussen de diverse belangen. Het uitvoeringsplan Visie Stadshart is gebaseerd op het visieplan Stadshart uit 2019. In het uitvoeringsplan wordt aan de hand van 4 hoofdthema’s invulling gegeven aan een vitaal en toekomstbestendig Stadshart Alphen aan den Rijn. De kernwaarden duurzaamheid, innovatie, verbinding en educatie zijn uitgangspunten in de verdere uitwerking van de vier hoofdthema’s Groen, Blauw, Sociale Meerwaarde en Historisch.

Je bent een verbinder, een programma -en proces coördinator en een programmamanager in één. Samengevat, een programmaleider plus, die als een spin-in-het-web tussen de partijen staat en daarmee een vrije rol invult.

Wie ben je?
Je bent een programmaleider met minimaal een HBO werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager. Je bent ondernemend, omgevingsbewust, verbindend en resultaatgericht. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en uitstekende advies vaardigheden, wat je tot een uitstekende verbindende gesprekspartner maakt. Je kunt schakelen op diverse niveaus, spreekt de taal van alle partijen en kun je bottom-up te werken. Daarnaast heb je een goed gevoel voor verhoudingen, lees je snel jouw samenwerkingspartners en ben je goed in staat om snel en adequaat op tactisch en strategisch niveau te handelen. Je hebt bij voorkeur een netwerk binnen het stadshart Alphen aan den Rijn of bent in staat dit in zeer korte termijn op te bouwen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het realiseren van het uitvoeringsprogramma en het managen hiervan: het verder concretiseren van projecten en kostenramingen binnen de vier thema’s (inclusief aanscherping, bijstelling en nieuwe initiatieven); nieuwe partijen en stakeholders aanhaken daar waar nodig; het centrale aanspreekpunt voor zowel buiten als binnen de gemeente;
 • Het verder ontwikkelen van de project -en programmastructuur, voortbouwend op de structuur die al is neergezet voor de huidige fase en in afstemming met de stakeholders (passend bij de fase waarin het programma nu is beland);
 • Behouden totaal overzicht van de projecten en het verloop, inclusief de algehele coördinatie. Frequente en reguliere afstemming met projectleiders. Daar waar een projectleider/ kartrekker ontbreekt vervult de programmaleider tijdelijk deze rol;
 • Het overall regisseren van en het houden van overzicht van de diverse initiatieven die onder de paraplu van het visieplan lopen in het belang van de voortgang van het visieplan Stadshart (grip houden). Voorbeelden zijn onder meer beheerprojecten openbare ruimte, Europese projecten Urbact en Nature Based Cities, nieuwe financieringsmodellen vergroening, Stadshart in relatie tot Limes-nominatie UNESCO, emissieloze stadsdistributie, afstemming over de fysieke ontwikkelingstrajecten.
 • Het coördineren van de kerngroep en werkgroepen cq. de verder ontwikkelde project -en programmastructuur;
 • Bestuurlijke afstemming en besluitvorming;
 • Verantwoordelijk voor financiële zaken;
 • Inspelen op subsidiemogelijkheden, provinciaal, landelijk en Europees, in samenwerking met de stakeholders, inclusief het in gang zetten van aanvragen.
 • Formatie van een bewonersplatform, waarbij geïnteresseerde bewoners worden bijgepraat over de voortgang, actief hun input kunnen leveren, en/of zelf hun bijdrage kunnen leveren in de realisatie;
 • In samenwerking met de stakeholders opzetten van een marketing -en communicatiestrategie;
 • Daar waar nodig het aanjagen van initiatieven en verbindingen leggen waardoor nieuwe initiatieven tot wasdom kunnen komen en anderen het stokje kunnen overnemen. Ambassadeurs zoeken en enthousiasmeren.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager/projectleider binnen een overheidsinstantie op het gebied van ruimtelijke ordening/openbare ruimte;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen een overheidsinstantie op het gebied van ruimtelijke ordening/openbare ruimte;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager/projectleider binnen een overheidsinstantie op het gebied van ruimtelijke ordening/openbare ruimte, in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager en gebiedsmanager bij een overheidsinstantie op het gebied van ruimtelijke ordening/openbare ruimte, in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als eerste aanspreekpunt voor ondernemers en bewoners (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met reconstructieprojecten in de binnenstad (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met subsidiemogelijkheden binnen uitvoeringsprogramma’s (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Omgevingsbewustzijn: je bent alert op relevante in- en externe ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar de praktijk.
 • Regisseren: je bent in staat duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding te creëren tussen verschillende partijen en belangen.
 • Durf: je toont lef en bent niet bang verantwoorde risico's te nemen om een doel te bereiken.
 • Enthousiasmeren: je krijgt door een positieve instelling partijen mee en weet het belang en effect van een onderwerp over te brengen.
 • Resultaatgerichtheid: je bent in staat concrete resultaten te boeken met je netwerkactiviteiten en werkt hier doelgericht en vasthoudend naartoe.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.