• darkblurbg

Programmamanager Dansen in de Wolken VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmamanager Dansen in de Wolken voor 24 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

Ons waterschap is bezig met een aantal grote opgaven. Versterking van de Lekdijk en de nieuwe Omgevingswet om er een paar te noemen. Onze organisatie is meer en meer een netwerkorganisatie die allang niet meer in beeld kan worden gebracht met een traditioneel organogram.

Onze informatievoorziening wil inspelen op deze veranderingen en verandert van afdelingsgericht naar procesgericht beheer. Daarnaast heeft HDSR verschillende projecten lopen die onderling samenhang hebben, zoals implementatie Content Suite, Inrichting archivering zaaksysteem, uitfaseren en opschonen DM. HDSR start daarom vanuit de afdeling Informatiemanagement het programma “Dansen in de wolken”.

Opdracht:
Op het gebied van informatiebeheer zijn er nog diverse stappen te nemen en het programma voorziet in alle projecten waarbij achterstanden worden weggewerkt en waarbij we inzetten op doorontwikkeling van de informatievoorziening en de implementatie van Content Suite. Dit betekent voor medewerkers een andere manier van werken. Deelprojecten binnen het programma zijn o.a.:

 • Realiseren van volledig digitaal werken: digitaliseren van analoge processen, inrichten van digitaal ondertekenen en Handboek Vervanging
 • Achterstanden analoge archieven
 • Aanbesteden en implementeren van Document Management Systeem Content Suite
 • Opschonen en uitfaseren huidige Document Management Systeem
 • Opschonen en uitfaseren netwerkschijven
 • Inrichten archivering Zaaksysteem
 • Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance

Als programmamanager heb je ervaring met het managen van complexe projecten binnen overheidsorganisaties en heb  je een sterke visie op informatiebeheer en informatievoorzieningen. Het doel van deze opdracht: realiseren het programma en de onderliggende projecten (zoals hiervoor benoemd). Hierin is het erg belangrijk dat jouw stijl van leidinggeven coachend en sturend is met een helicopterview en oog voor resultaten. Je neemt voortdurend het initiatief om in samenwerking met anderen, de business in het bijzonder, zaken voor elkaar te krijgen. Daarbij netwerk je met overtuigingskracht, waardoor je precies weet wie je het beste kunt aanspreken in de organisatie.  Je begrijpt het belang van Informatiebeheer bij een overheidsorganisatie.

De werkzaamheden betreffen o.a.:

 • Zorgdragen dat de doelstellingen van het programma worden behaald (tijd, scoop, geld);
 • Creëren van bewustwording binnen de organisatie, overbrengen van nut en noodzaak van het programma, managen van verwachtingen van stakeholders enerzijds en impact vanuit het programma anderzijds;;
 • Het (laten) ontwikkelen van de strategieën, processen en plannen van de projecten i.s.m. projectleiders;
 • Ondersteunen en begeleiden van projectleiders en borgen van de samenhang tussen de verschillende projecten;
 • Zorgdragen dat de betreffende projectleiders resultaten boeken (monitoring dat de planning wordt gehaald, budgetbewaking en de scope van de projecten);
 • Voorbereiden van stuurgroep vergaderingen en stuurgroep informeren van de voorgang.

Opdrachtgever:
De manager Bedrijfsvoering is als voorzitter van de stuurgroep van het programma opdrachtgever voor het programma. De programmamanager werk nauw samen met opdrachtgever en rapporteert aan de stuurgroep.

Minimumeisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager in de afgelopen 10 jaar bij een overheidsinstelling;
 • Aantoonbare ervaring met organisatie- en cultuurveranderingen;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiebeheer, documentaire informatievoorziening en/of document management;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2020 voor 24 uur per week;
 • Uurtarief is maximaal 100,- euro per uur excl. BTW / inclusief reiskosten (woon-werkverkeer);

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring als verandermanager bij organisatie- en cultuurveranderingen;
 • Aantoonbare werkervaring met het implementeren van processen en systemen op het gebied van informatiebeheer en/of documentaire informatievoorziening;
 • Aantoonbare werkervaring met Documenten Management (DM) en/of  Business Process management (BPM) of soortgelijk (meerkeuze);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Onafhankelijk opereren. Je hebt ervaring in het integraal over de ‘muren’ van de afdelingen heen kijken bij de cultuurverandering. Met jouw overtuigingskracht enthousiasmeer en verleid je mensen uit alle lagen van de organisatie, zodat er draagvlak is om het doel volgens jouw strategie te kunnen bereiken.

In deze opdracht zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Organisatiesensitiviteit, heeft oog voor informele en formele invloeden
 • Actieve werkhouding, nieuwsgierig, pakt aan, can-do en hands-on mentaliteit
 • Verbinding maken
 • Planmatig werken
 • Analytisch vermogen, scherp, kritisch, oog voor detail
 • Resultaatgericht
 • Schriftelijk en mondeling communicatief sterk
 • Vasthoudendheid

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de HDSR zijn gepland in nader overleg met de kandidaten ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen daar op tijd bericht over.

Overige informatie
VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.