• darkblurbg

Programmamanager Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Programmamanager Omgevingswet voor 20 - 24 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 43.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.  Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht De afgelopen twee jaar is de gemeente De Bilt voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van de Omgevingswet. Op basis van realistische ambities en doelen, gericht op het allereerst realisaren van dat wat minimaal nodig is om goed te kunnen werken met de Omgevingswet, zijn projecten gestart op verschillende sporen. Er wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie voor de gemeente. Er ligt een plan van aanpak voor de benodigde stappen voor het Omgevingsplan. De aansluiting op de DSO en de aanschaf van bijbehorende software krijgt vorm. De belangrijkste processen voor o.a. vooroverleg en vergunningverlening worden opgebouwd en ingericht. En ook in onze manier van werken zetten we stappen passend bij het gedachtegoed van de Omgevingswet, in nauwe samenhang met de brede ontwikkeling van onze organisatie. We brengen opgavengestuurd en gebiedsgericht werken samen om sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en om goede initiatieven mogelijk te maken.

Ook in de regionale samenwerking is De Bilt actief betrokken. De programmamanager is voor ons de linking pin tussen dat wat er in de regio gebeurt en wat er lokaal in De Bilt gebeurt voor de implementatie van de Omgevingswet. Inclusief het helpen bij prioriteren en keuzes maken op inzet vanuit onze gemeente in deze regionale samenwerking.

Ondanks de stappen die zijn gezet en projecten die lopen, is er ook in 2021 nog het nodige te doen. Juist in de verdere concretisering en implementatie van de producten, processen en manier van werken die de Omgevingswet eist en vraagt. 2021 zien wij nadrukkelijk als het jaar om hiermee te oefenen. Zodat we kunnen leren en onze werkwijzen kunnen bijstellen nog vóór de wet in werking treedt. Zodat per 1 januari 2022 voldaan wordt aan de minimum eisen die ook vanuit de VNG zijn gesteld om goed te kunnen werken volgens de Omgevingswet.

Om de verdere implementatie in goede banen te leiden zoeken wij een Programmamanager Omgevingswet. Je legt als programmanager de verbanden tussen de verschillende projecten. Je stuurt op de samenhang in het programma en bewaakt kosten, voortgang, draagvlak en kwaliteit van dat wat er wordt geleverd. Je stuurt niet alleen op hoofdlijnen maar kunt als dat nodig is ook de diepte in en inspringen als er gaten vallen. Je bent in staat zowel de gemeentelijke organisatie als het college en de gemeenteraad en de netwerkpartners te betrekken op het juiste abstractieniveau. Je denkt vanuit de gedachte van participatie en samenwerking en vanuit deze gedachte communiceer je ook met anderen.

Naast de hoofdopdracht voor de implementatie van de Omgevingswet is ook de aansturing op hoofdlijn van de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (WKB) onderdeel van de opdracht. De al werkende programma organisatie Omgevingswet wordt zoveel mogelijk ingezet om ook de Wkb-implementatie ter hand te nemen, samen met betrokken collega’s uit de organisatie. Hiermee wordt geborgd dat beide ontwikkelingen in samenhang worden aangepakt. Als basis hiervoor is een implementatie aanpak uitgewerkt. In 2021 zal hier uitwerking aan gegeven moeten worden met betrekking tot het meer gedetailleerd beschrijven van processen en activiteiten, het in beeld brengen van financiële consequenties, het voorbereiden van te maken beleidskeuzes, het voorbereiden van eventuele personele keuzes en het organiseren van de informatievoorziening.

Binnen de gemeentelijke organisatie is inhoudelijke kennis aanwezig. Van de programmamanager vragen we kennis en ervaring in het aansturen van organisatievraagstukken in relatie tot opgaven in de fysieke leefomgeving. Ook de verbinding naar de ICT voorzieningen is hierin essentieel. Kennis van de Omgevingswet en WKB is daarbij onontbeerlijk.

Vereisten

 • Beschikbaarheid per 1 januari 2021.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Bestuurskunde, Organisatiekunde of Recht.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van Planologie, Bestuurskunde, Organisatiekunde of Recht.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager.
 • Aantoonbare werkervaring in programmasturing van organisatorische veranderopgaven.
 • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet.
 • Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven), noem hiervan 3 voorbeelden met referenties in het cv.

Competenties

 • Je bent een overtuigende gesprekspartner met kennis van zaken;
 • Je brengt overzicht, kunt goed organiseren en structuur aanbrengen en werkt doel- en resultaatgericht;
 • Je zet methoden en technieken in om doel- en resultaatgericht samen te werken, zoals bijvoorbeeld Scrum of LEAN
 • Je bent gericht op samenwerken en kunt inschatten welke belangen er spelen en hierin tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komen;
 • Je bent in staat om snel tot de kern te komen en diverse alternatieven te bedenken;
 • Je kunt complexe vraagstukken doorgronden en hierover helder communiceren in presentaties en op schrift;
 • Je bent proactief en denkt in oplossingen in plaats van in problemen;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en stuurt niet alleen op hoofdlijnen maar kunt als dat nodig is ook de diepte in en inspringen als er gaten vallen;
 • Mensen vinden het leuk om in jouw team te werken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de ochtend van donderdag 19 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 17 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.