• darkblurbg

Project verandermanager VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Project / verandermanager voor 16 - 18 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 5 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Begin 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten om alle functioneel beheeractiviteiten onder te brengen in één servicecenter. Dit is een complex, veranderkundig traject met veel afhankelijkheden. We staan op dit moment aan het begin van de verkenningsfase en zoeken een project/verandermanager die in staat is om alle consequenties in kaart te brengen die deze overdracht met zich meebrengt voor alle stakeholders en deze te vertalen in bouwstenen voor een plan van aanpak.

Binnen onze organisatie worden ongeveer 60 applicaties (softwareprogramma’s) decentraal beheerd door collega’s in verschillende teams. De overige applicaties die we gebruiken worden centraal beheerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Begin 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten om alle functioneel beheeractiviteiten onder te brengen bij de BVO Rijn en Braassem. Hiervoor start binnenkort het project ‘uniformering en overdracht decentrale functioneel beheerwerkzaamheden Alphen aan den Rijn naar BVO Rijn en Braassem’. De eerste fase van dit project is een vooronderzoek waarmee we de impact van deze uniformering en centralisering in kaart brengen. Denk aan gevolgen voor betrokken medewerkers, als ook financiële of technische consequenties. Hiervoor zijn we op zoek naar een project/verandermanager.

Wij zoeken een ervaren project/verandermanager die in staat is een complex vraagstuk te vertalen in praktische projectmatige stappen. Je creëert overzicht en rust door pro-actief contact, verbinding en samenwerking te zoeken en je verliest de scheiding tussen project- lijnverantwoordelijkheid bij deze organisatieverandering niet uit het oog.

Je werkt in dit project nauw samen met functioneel beheerders en teamleiders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de BVO. Ook is er een stuurgroep die regelmatig bijeenkomt.

De project/verander manager zorgt er voor dat de volgende producten worden opgeleverd:

 • Impactanalyse van circa 60 applicaties (budgettair, financieel, technisch, organisatorisch en personeel) per applicatie.
 • Financiële meerjarenraming.
 • Draaiboek per applicatie voor een beheerste overgang.
 • Overeenstemming over de acceptatiecriteria met alle stakeholders.
 • Voorstel voor een volgorde en aanpak (planning in de tijd).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol op het gebied van Informatievoorziening;
 • Aantoonbare werkervaring als senior project/verandermanager;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior project/verandermanager (30 punten);
 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau, op het gebied van ICT of projectmanagement (vb: Prince 2) (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met- en kennis van (IT) transities, op zowel business als techniek vlak, binnen overheidsorganisaties (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer en de informatievoorziening binnen een overheidsinstantie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent daadkrachtig en verbindend op verschillende niveaus.
 • Je hebt kennis en ervaring met transities binnen organisaties.
 • Je spreekt de taal van de business en techniek.
 • Je beschikt over voldoende bedrijfskundige en informatiekundige kennis en ervaring om ook inhoudelijk een gesprekspartner te zijn in discussies over taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van functioneel beheer in relatie tot andere (beheer)rollen.
 • Je kunt omgaan met weerstand.
 • Je bent analytisch.
 • Je bent omgevingsbewust.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op doordeweekse werkdagen. Gegeven de corona situatie is zoveel mogelijk werken vanuit huis het uitgangspunt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 maart, 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.