• darkblurbg

Projectleider beleidsmaker participatie Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider beleidsmaker participatie Omgevingswet voor 24 - 32 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw, infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Je gaat je als projectleider en beleidsmaker voornamelijk bezig houden met het opstellen van het participatiebeleid voor de Omgevingswet. Dit als onderdeel van het kaderen van de motiveringsplicht. Ook stel je beleidskaders op voor de “Right to Challenge” en houd je je bezig met de procedure ‘wegen participatie bij behandeling vergunningaanvraag’. In verband met de activiteiten verplichte participatie maak je beleid voor de aangewezen buitenplannen omgevingsplanactiviteiten. Deze voorstellen beleg je in de organisatie. Je zorgt voor materiaal voor externe communicatie, zoals handreiking participatie voor initiatiefnemers (is al in concept gereed). Je werkt samen met interne en externe partners in het maken van keuzes in beleidsambities. In de Omgevingswet wordt er gestreefd naar een vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van de beleidsvorming en de besluitvorming. Het participatiebeleid is nodig voor de kerninstrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma en projectbesluit. Verder is stimulatie gewenst van participatie bij de initiatiefnemers van de vergunningaanvragen en in de procedure ‘weging participatie bij vergunningaanvragen’.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief btw;
  • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met het oog op beleid in de afgelopen 7 jaar;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van overheidsparticipatie waarvan minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met participatietrajecten in de afgelopen 10 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring op het gebied van communicatie met een specialisatie op participatie of je bent een beleidsschrijver met kennis van participatie in de afgelopen 7 jaar;
  • Aantoonbare kennis van de omgevingswet door middel van een cursus of opgedane werkervaring.

Competenties

  • Je hebt een vlotte pen, bent flexibel en kunt goed onder druk met verschillende partijen samenwerken en tot resultaten komen.
  • Je bent een sterke sparringpartner voor collega’s en externe partners.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 20 januari 2021 van 09.30 uur tot 11.00 uur via Zoom. Een eventuele reservedatum voor de gesprekken is op vrijdag 22 januari 2021 van 08.45 uur tot 10.15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.