• darkblurbg

Projectleider bodem VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider bodem voor 12 - 16 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale ontwikkeling van het plangebied Crailo. Voor de uitvoering van de ontwikkeling is GEM Crailo BV opgericht. Doelstelling is om een samenhangend en onderscheidend woon- en werkgebied te realiseren met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid met hoge ambities op het gebied van ecologie, natuur en duurzaamheid.

Opdracht  
De GEM is op zoek naar een projectleider deskundig op het gebied van bodemonderzoeken, bodemsanering en begeleiding tijdens de uitvoering.  De projectleider dient in staat te zijn nog uit te voeren (bodem)onderzoeken op efficiënte en effectieve wijze uit te vragen en te begeleiden. De projectleider bereidt de uitvoering van de bodemsanering en het bouwrijp maken voor en begeleidt de werkzaamheden tijdens de uitvoering.  

Daarnaast dient hij/zij er op te sturen dat de benodigde vergunningen en beschikkingen om daadwerkelijk tot sanering te komen voorspoedig verkregen worden. Hij/zij moet goed in staat zijn om te werken binnen een projectomgeving en dient de projectmatige beheeraspecten zoals kosten en risico’s steeds goed voor ogen te hebben en hier op te sturen.

De projectleider stelt uitvoeringsplannen op die aansluiten bij het saneringsplan op hoofdlijnen.  Hij/zij voert hiertoe overleg met de benodigde instanties. Ten behoeve van de uitvoering stelt de projectleider aanbestedingsdocumenten op, waarin duurzaamheidsaspecten zoals grondverzet,  transport en verwerking worden meegenomen. Hij/zij  adviseert bij het aanbesteden van saneringswerkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de bodemsanering en bouwrijp maken treedt hij/zij op als directievoerder en is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering en milieukundige begeleiding.

De projectleider levert een actieve bijdrage aan discussies op het gebied van duurzaamheid en aanverwante thema’s en heeft ervaring met samenwerken in een multidisciplinair team. Hij/zij kan daardoor de impact van de bodemactiviteiten op de andere disciplines goed inschatten.

De projectleider beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Communicatie met stakeholders maakt onderdeel uit van de functie. De financiële bewaking van alle fasen is onderdeel van het takenpakket.

De ingeschatte tijdsbesteding is nadrukkelijk indicatief en sterk afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. De inzet per periode kan derhalve uiteenlopen wat betekent dat een bepaalde mate van flexibiliteit wordt vereist.

Gevraagde competenties van de projectleider:

 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandig
 • Proactief
 • Samenwerkingsgericht

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving Wbb en Bbk;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met milieuadvisering in de afgelopen 15 jaar;
 • Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW inclusief bijkomende kosten.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van saneringsplannen voor ontwikkelingslocaties van minimaal 1 ha in de afgelopen 7 jaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider bodemsanering (BRL 6000) en als directievoerder bij bodemsanering en bouwrijp maken in de afgelopen 7 jaar;
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling in de afgelopen 3 jaar.

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre je aan de bovengenoemde opdracht / functieprofiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties (deze maken geen deel uit van de 5 pagina’s).

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij GEM Crailo zijn gepland op dinsdag 22 en woensdag 23 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 21 december 2020  bericht.