• darkblurbg

Projectleider doorontwikkeling SharePoint en uitrol MS Teams VACATURE

Vacature aangemaakt: 05-10-2020

Wij zijn op zoek naar een Projectleider doorontwikkeling SharePoint en uitrol MS Teams voor 32 uur per week voor de duur van 10 maanden tot 30-07-2021. Er is een optie op verlenging van 1 maal 5 maanden. Regio Flevoland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 19 oktober 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 

In het IV-portfolio van provincie Flevoland zijn twee projecten opgenomen die aan elkaar gerelateerd zijn en diep ingrijpen in de digitale werkprocessen bij de provincie Flevoland: de doorontwikkeling van MS SharePoint en de uitrol van MS Teams.

Doorontwikkeling SharePoint 

Op dit moment zijn bij de provincie enkele SharePoint sites in beheer en een aantal sites in voorbereiding. De provincie Flevoland wil MS SharePoint de komende jaren breder gaan inzetten voor online samenwerking. Daarom werd in maart 2020 de projectopdracht voor het project “Doorontwikkeling SharePoint” vastgesteld. Voor dit project zijn inmiddels een externe testmanager, testcoördinator en solution architect geselecteerd. In de zomermaanden is het project tijdelijk getrokken door een parttime (interne) projectleider. De doorontwikkeling van SharePoint is echter een omvangrijk project, dat vraagt om zorgvuldige uitwerking en een goede begeleiding bij de organisatiebrede uitrol. Hiervoor is inzet van een volledig beschikbare externe projectleider nodig.

Uitrol MS Teams 

Op dit moment maakt de provincie Flevoland voor online vergaderen gebruik van MS Skype voor Bedrijven. Deze applicatie is per juli 2021 niet meer beschikbaar. Organisaties die Skype gebruiken moeten vóór die datum zijn overgestapt op de videobel-functionaliteit in MS Teams.

Teams is echter veel meer dan alleen een oplossing voor videobellen. Microsoft positioneert Teams als de centrale portal voor alle overige MS softwareproducten. Vanwege de veelheid aan mogelijkheden en de complexiteit van de totale Microsoft stack is het van groot belang om Teams gefaseerd uit te rollen: klein beginnen met beperkte functionaliteit, en vervolgens op basis van behoefte in de organisatie mogelijk overige onderdelen uitrollen.

Hoewel de organisatie grote behoefte heeft aan de functionaliteit van Teams, is deze tot op heden niet uitgerold omdat de benodigde ICT-infrastructuur (Azure AD en MS Exchange server) nog niet op een passende manier is ingericht. Nu dit binnenkort wel zo zal zijn is het zaak zo snel mogelijk over te gaan tot uitrol van MS Teams. De nog uit te voeren werkzaamheden aan Azure AD en MS Exchange server vallen buiten scope van deze opdracht.

Opdracht 

Provincie Flevoland is op zoek naar een deskundige projectleider met relevante ervaring die in staat is om:

 • De organisatiebrede uitrol van MS SharePoint (volgens nader te bepalen uitgangspunten) te realiseren in de eerste helft van 2021;
 • MS Teams beheerst (met nader te bepalen functionaliteit) uit te rollen in de hele organisatie vóór de end-of-life datum van Skype voor Bedrijven, dus uiterlijk 1-7-2021.

De uitwerking van de architectuur van SharePoint en Teams valt buiten scope van de werkzaamheden van de projectleider. Voor MS SharePoint is inmiddels een externe solution architect geselecteerd. Deze is 15 september 2020 begonnen aan zijn werkzaamheden, maar in deze opdracht zijn geen specifieke werkzaamheden voor MS Teams opgenomen.

Het cluster Beleid & Architectuur heeft een notitie opgesteld met aandachtspunten op het gebied van de architectuur van MS Teams. Voor de verdere uitwerking van de architectuuraspecten is inzet van een externe solution architect voor MS Teams nodig.

Minimumeisen

 • De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd vanaf de thuiswerkplek, maar als de samenwerking of ontwerp dit vereisen kan -binnen gestelde kaders vanwege de coronacrisis- gebruik worden gemaakt van faciliteiten op het provinciehuis;
 • Uurtarief maximaal € 112,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • De inschrijving bevat een concept plan van aanpak dat is opgesteld door de voorgestelde kandidaat, op maximaal 2 A4. Dit document moet verwerkt zijn in het cv.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een rol als projectleider op het gebied van Microsoft 365 (het volledige Cloud platform, en specifiek MS Teams en MS SharePoint);
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van de MS Teams in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van de MS SharePoint in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken bij een (semi) - overheidsinstantie;

Competenties

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Vaardig in projectmanagement, specifiek volgens de PRINCE2;
 • Goede communicatieve vaardigheden (verschillende rollen en niveaus): de projectleider moet kunnen schakelen met medewerkers en managers op uiteenlopende niveaus;
 • Teamplayer;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Organisatiesensitief en risicobewust;
 • Doelgericht en slagvaardig;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Organisatiebewustzijn: de projectleider moet in staat zijn om effectief te manoeuvreren in een speelveld met stakeholders met verschillende belangen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-richtlijnen 

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom je geschikt bent voor deze functie.

Werkdagen 

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag/dinsdag/woensdag/donderdag.

Planning 

De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op 16 oktober 2020 tussen 10:00 uur en 14:00 uur en vinden plaats middels Skype. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 15 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

  • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen;