• darkblurbg

Projectleider Duurzaamheid Uitnodigingskader VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Duurzaamheid Uitnodigingskader voor 16 uur per week voor de duur van 5 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn bestaat uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Het programma duurzaamheid valt functioneel onder het fysieke domein.

Programma Duurzaamheid
De gemeente Baarn heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. In dit kader is een programma duurzaamheid ingericht. Een van de componenten binnen het programma is energietransitie. Energietransitie is het omschakelen van fossiele brandstoffen (aardgas, olie, steenkolen) naar duurzame energie (elektriciteit uit b.v. wind, zon en duurzame warmte zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater of de buitenlucht).

Om op lokaal niveau te kunnen omschakelen, zal het nodig zijn om in Baarn grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken. Deze uitdaging richting grootschalige duurzame opwek van elektriciteit roept uiteraard vragen op. Denk aan: waar kan productie van duurzame elektriciteit plaatsvinden in Baarn, welke technieken zijn mogelijk, welke voorwaarden willen we hieraan stellen, wie moeten op welke manier worden betrokken bij initiatieven en welke rol speelt de gemeente?

Uitnodigingskader
Een ‘Uitnodigingskader grootschalige opwek van duurzame elektriciteit Baarn’ (verder: het uitnodigingskader) moet invulling geven aan bovengenoemde vragen. Het beoogde doel met het uitnodigingskader is het stimuleren van initiatieven voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit waarbij goed wordt omgaan met onze openbare ruimte. Zoals al in het woord is opgesloten, moeten initiatiefnemers voor grootschalige duurzame elektriciteit-opwek worden uitgenodigd om hun initiatief te realiseren in Baarn. Met name zon- en windenergie worden kansrijk geacht. Het uitnodigingskader richt zich daarom op deze twee vormen.

Opdracht
Ontwikkelen en opleveren van een uitnodigingskader voor grootschalige energie opwek in Baarn

Je begeleidt en ontwikkelt -samen met stakeholders- een toegankelijk en compact document (uitnodigingskader) dat je in een raadsvoorstel verwerkt. Doel van het uitnodigingskader is inzicht te bieden in locaties waar de productie van duurzame energie elektriciteit in Baarn kan plaatsvinden zodat initiatiefnemers van elektriciteit opwek gestimuleerd en uitgenodigd worden.

In het uitnodigingskader staan de volgende elementen:

 1. Het uitnodigingskader bevat een kaart of kaarten waarop zichtbaar is waar initiatieven met grootschalige zon- en windenergie kansrijk zijn;
 2. Het uitnodigingskader noemt (ruimtelijke) voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen;
 3. In een matrix is zichtbaar waar enerzijds de kansrijke gebieden zich bevinden, en anderzijds welke schaalgrootte mogelijk is voor zon- en windenergie;
 4. Het uitnodigingskader bevat andere inhoudelijke voorwaarden (niet zijnde de ruimtelijke). Te denken valt aan de wijze waarop belanghebbenden kunnen participeren als een initiatief is ingediend;
 5. Het uitnodigingskader beschrijft procesvoorwaarden. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe het proces loopt zodra een initiatief wordt ingediend.

Om tot een gedragen uitnodigingskader te komen is een participatief traject nodig met diverse stakeholders, zowel intern (o.a. ruimtelijke ontwikkeling) als extern (inwoners, bedrijven, initiatieven). Hierbij krijg je de ondersteuning van een communicatie adviseur.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider duurzaamheid.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van een kadernota of het schrijven/ontwikkelen van een uitnodigingskader;
 • Aantoonbare werkervaring met grootschalige energie opwekking;
 • Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke ontwikkeling;
 • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van participatietrajecten (noem hiervan minimaal 3 voorbeelden met referenties in het cv) (20 punten).

Competenties

 • Helder schrijven
 • Projectmatig werken
 • Doel- en resultaatgericht
 • Planmatige aanpak
 • Samenwerken/verbinden
 • Organiseren
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 27 oktober en woensdag 28 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.