• darkblurbg

Projectleider Energie Transitie / Wijkuitvoeringsplannen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Energie Transitie / Wijkuitvoeringsplannen voor 32 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn bestaat uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Het programma duurzaamheid valt functioneel onder het fysieke domein.

Programma Duurzaamheid
De gemeente Baarn heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. In dit kader is een programma duurzaamheid ingericht. Een van de componenten binnen het programma is energietransitie. Energietransitie is het omschakelen van fossiele brandstoffen (aardgas, olie, steenkolen) naar duurzame energie (elektriciteit uit b.v. wind, zon en duurzame warmte zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater of de buitenlucht). Daarnaast willen we dat de panden in Baarn aardgasvrij verwarmd gaan worden. In aanloop naar het maken van plannen voor deze transitie, de zogenaamde wijkuitvoeringsplannen, heeft de gemeente een Transitie Visie Warmte ontwikkeld. Vanuit deze visie wordt in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij één of twee wijken in Baarn. Voor het begeleiden van dit traject, zoeken we een

Projectleider Energie Transitie Wijkuitvoeringsplannen voor 32 uur in de week.
Om tot een gedragen Wijkuitvoeringsplan te komen is een participatief traject nodig met diverse stakeholders, zowel intern (o.a. ruimtelijke ontwikkeling) als extern (inwoners, bedrijven, initiatieven). Hierbij krijg je de ondersteuning van een communicatie adviseur.

Je maakt onderdeel uit van het Programma Duurzaamheid en daarbinnen het cluster Energie Transitie. Je rapporteert aan de Programmamanager en informeert de wethouders over de inhoud en voortgang van je project.

Minimumeisen

 • Uiterlijk beschikbaar per 15 november;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeente;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider duurzaamheid / wijkuitvoeringsplannen;
 • Aantoonbare werkervaring met het betrekken van inwoners en bedrijven en overige stakeholders bij ontwikkelprocessen;
 • Aantoonbare werkervaring met de energietransitie.

Competenties

  • Projectmatig werken
  • Doel- en resultaatgericht
  • Planmatige aanpak
  • Samenwerken/verbinden
  • Organiseren
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 27 oktober en woensdag 28 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 oktober 2020 bericht. 

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.