• darkblurbg

Projectleider Houtense Werktafel VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Houtense Werktafel voor 30 - 32 uur per week tot 1 juli 2021. Er is een optie op verlenging van 5 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten ligt ten zuiden van Utrecht en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van een landelijk dorp naar een gemeente met 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Hoewel de economie goed draait, tekent zich een structurele verandering op de arbeidsmarkt af. Er is een toenemende mismatch van vraag en aanbod naar betaalde arbeid, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Houten is daarop geen uitzondering. Deze ontwikkeling stelt de gemeente Houten voor een grote uitdaging. We willen onze inwoners in staat stellen naar vermogen en duurzaam actief te zijn, gericht op een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusieve samenleving. Hiertoe is de Houtense Werktafel opgericht.

De Houtense Werktafel is de aanjager van een lokale netwerkalliantie, met als kenmerken:

 • Een duidelijke lokale ingang voor inwoners, ondernemers en partners (waaronder uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), onderwijs en welzijn), waar vraag en aanbod naar alle vormen van werk en participatie bij elkaar komen;
 • Meer passend werk voor Houtense inwoners (in het bijzonder met afstand tot de arbeidsmarkt);
 • Voldoende passende ondersteuning en begeleiding.

Opdracht
Voor de Houtense Werktafel zoeken we een stevige projectleider die ook in 2021 op innoverende en enthousiasmerende wijze samen met de relevante stakeholders werk wil maken van de hierboven geschetste uitdaging.

Als projectleider Houtense Werktafel:

 • Stuur je het team van 8 medewerkers aan, voornamelijk bestaande uit matchmakers, die inwoners van begin tot eind in een traject naar werk of participatie begeleiden;
 • Monitor je de voortgang van de Houtense Werktafel op financiën en inhoudelijke resultaten en rapporteer je hierover aan de senior beleidsmedewerker Werk en Inkomen;
 • Bouw je de bovengenoemde lokale netwerkalliantie verder uit;
 • Ontwikkel en faciliteer je concrete projecten die een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Houtense Werktafel;
 • Stuur je de werkgroep Op Koers aan en vul je de rol van projectleider in dit project in;
 • Vertaal je de ervaringen met de Houtense Werktafel naar structurele samenwerkingsafspraken met partners toewerkend naar een structurele borging in staande organisaties;
 • Lever je een bijdrage aan de brede evaluatie van de Innovatieagenda in 2021.

Functieprofiel
De gemeente zoekt een grensverlegger die personen en partijen doel- en resultaatgericht weet te verbinden. De ideale kandidaat:

 • Jij denkt in oplossingen en kansen;
 • Jij doorziet de huidige ontwikkelingen en dynamiek van de arbeidsmarkt;
 • Jij hebt aantoonbare ervaring met complexe ontwikkelopgaven en coaching van medewerkers in veranderprocessen;
 • Jij bent creatief en ondernemend;
 • Jij legt makkelijk contact en bouwt vruchtbare relaties op; zakelijk waar nodig en met een lach als het kan;
 • Jij schakelt soepel tussen de private en publieke sector en van strategische partners naar uitvoering;
 • Jij hebt kennis van GWS en Competensys.

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring met de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een team.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Werk en Inkomen in de afgelopen 3 jaar;
 • Uurtarief maximaal € 65,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Aantoonbare werkervaring met GWS en Competensys.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Projectleiding;
 • Verbindend vermogen;
 • Sociaal vaardig en goede contactuele eigenschappen;
 • Analyseren en structureren;
 • Werken met groepen;
 • Schriftelijke vaardigheden;
 • Prioriteiten stellen;
 • Organiserend vermogen;
 • Netwerken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 4 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 30 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.