• darkblurbg

Projectleider Implementatie adviseur Domein Zaakgericht Werken VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Implementatie adviseur Domein Zaakgericht Werken voor 16 - 20 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 7 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: resultaatgericht, ondernemend, transparant en samenwerkend in teams (ROTS).

De Projectleider / Implementatie adviseur valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie en het team Publieke Dienstverlening.

De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De opdracht behelst het maken van een veranderplan (PvA Implementatie Domein ZGW) en eindigt bij de acceptatie van het PvA Implementatie Domein ZGW door de afdelingen (gestaafd middels prestatie-indicatoren en geaccepteerd door de domeinmanagers).

Succes criteria
De opdracht is succesvol afgerond zodra:

 • Het management is meegenomen in de transitie naar Domein Zaakgericht Werken en het management het team daarin vervolgens kan meenemen;
 • Er binnen elk van de Rijswijkse domeinen meerdere ambassadeurs zijn die zorgen voor constant draagvlak binnen het domein;
 • 90% van de medewerkers weten wat (domein) zaakgericht werken inhoudt.

Functieomschrijving

 • Is verantwoordelijk voor het vertalen van de visie op dienstverlening naar heldere uitgangspunten voor de procesinrichting (en -verantwoordelijkheid) van de verschillende domeinen.
 • Is verantwoordelijk voor het borgen van eigenaarschap van zaakgericht werken in de business waardoor wordt voorkomen dat het een IT- of DIV-aangelegenheid wordt.
 • Is samen met het afdelingshoofd verantwoordelijk voor de adoptie binnen de verschillende taakvelden (houding en gedrag).
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het PvA Implementatie Domein Zaakgericht Werken. Scope: De gehele organisatie gaat domein voor domein om naar Domein Zaakgericht werken. Dit wordt veelal gedaan met bestaande systemen (vakapplicaties en eventueel de generieke procesapplicatie Corsa).
 • Is verantwoordelijk voor het opleveren van een plan waarin de benodigde informatievoorziening is uitgewerkt per domein en per klantroute.
 • Is verantwoordelijk voor het vertalen van het dienstverleningsmodel naar organisatie inrichting zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en een juiste bezetting gewaarborgd is.
 • Is verantwoordelijk voor het definiëren van eigenaarschap bij ‘domein overstijgende klantvragen’.
 • Is verantwoordelijk voor het maken van heldere en duidelijke afspraken over de inrichting van de klantkanalen en de klantroutes, waarin tenminste wordt vastgelegd:
  • Serviceniveau (bereikbaarheid, responssnelheid, etc.);
  • Wijze en mate van vastlegging;
  • Wijze van verantwoording en evaluatie;
  • Aanspreekpunt en eindverantwoordelijke;
  • Verantwoordelijkheid actualiteit en juistheid informatie in de producten- en dienstencatalogus en website.
 • Is verantwoordelijk voor het geven van ZGW presentaties aan de taakvelden en MT.
 • Is verantwoordelijk voor de interne afstemming en kennisoverdracht.
 • Is voorzitter van het implementatieteam overleg.
 • Rapporteert aan de stuurgroep en I-adviseur.

Profiel

 • Academisch werk- en denk niveau (eventueel HBO+ opleiding op bedrijfskundig vlak aangevuld met een opleiding op ICT vlak of vergelijkbaar).
 • Kennis en ervaring van implementatie (veranderingen) en het aansturen van functionele implementatie projecten.
 • Kennis van bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid.
 • Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
 • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.
 • Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het invoeren van Zaakgericht Werken binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal voor 16 uur per week beschikbaar.
 • Maximaal uurtarief van € 100,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde op minimaal WO bachelor niveau (20 punten).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als verandermanager, implementatie-adviseur of projectleider met het invoeren van (Domein) Zaakgericht Werken binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar (40 punten).
 • Aantoonbare kennis van (Dienstverlening) bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid (15 punten).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met diverse projectmanagementmethodieken, waaronder Agila, IPMA of Prince (15 punten).
 • Kandidaat kan starten per 17-05-2021 (10 punten).

Competenties
Resultaatgerichtheid
Vb. gedrag: maak heldere afspraken over je prestaties en kom deze na; voel je (mede) eigenaar voor het resultaat; werk doelgericht; bouw in plaats van vergader; verlies verwachtingen niet uit het oog; etc.  

Ondernemerschap
Vb. gedrag: geloof in je eigen kunnen; signaleer ontwikkelingen; denk mee in oplossingen en mogelijkheden; doe gewoon, wees jezelf, neem zelfstandig initiatief en anticipeer; leef je in en maak verbinding met anderen; zet de juiste vaardigheden in op het juiste moment (belangrijker dan goed je ‘standaard kunstje’ doen; heb aandacht voor je omgeving, jezelf en voor het grotere geheel; etc.

Transparantie
Vb. gedrag: werk integer; maak informatie toegankelijk; leg uit waarom je iets doet of juist niet; zorg dat je in staat bent om een antwoord te geven; neem anderen mee in waar je mee bezig bent; durf je kwetsbaar op te stellen; wees weerbaar en maak tegengestelde belangen en/of kwetsbaarheden in je werk bespreekbaar; etc.

Samenwerken
Vb. gedrag: stel het teambelang boven je eigen persoonlijke belang; help elkaar; doe je eigen werk goed, binnen het deel van het proces en volgens de werkafspraken met anderen; zorg dat je het samen oplost; blijf jezelf ontwikkelen, deel kennis en leer continue; bespreek met anderen de onderlinge taakverdeling, maak concrete werkafspraken en spreek anderen aan als dat nodig is; reflecteer en evalueer; etc.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 12 mei 2021 van 09.00 uur tot 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.