• darkblurbg

Projectleider Implementatie Omgevingswet VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Regisseur VTH voor 8 - 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 13 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdracht
De implementatie van de Omgevingswet kent bij de BEL Combinatie vier pijlers:

 1. Keten Publiek, Vergunningverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling.
 2. De Omgevingsvisie.
 3. Anders Werken.

De aan te trekken projectleider zal in de pijlers 1 en 2 deelprojecten uitvoeren die allemaal voor 01-01-2022 zijn afgerond.

Implementatieplan
Voor de uitvoering van onderstaande deelprojecten wordt door de projectleider een implementatieplan opgesteld.

Communicatie
Opdrachtnemer zorgt voor een tijdige en juiste informatievoorziening naar:

 • Portefeuillehouder(s);
 • Programmamanager;
 • Management;
 • Betrokken medewerkers.

Pijler 1 en 2:
Deelproject Vergunningverlening
SMART- De BEL Combinatie is  op 01-01-2021 in staat om een omgevingsvergunning te verlenen conform de eisen van de Omgevingswet en rekening houdend met de invoering van de Wkb. Dit betekent dat:

 • In aanvulling op de reeds beschreven processen, het proces snelservice is beschreven, vastgesteld en geïmplementeerd.
 • Voor de reeds beschreven processen implementatie plaatsvindt;
 • Voor een aantal nader te bepalen toepasbare regels met bijbehorende vragenbomen (‘topprioriteiten’) het is proces beschreven, vastgesteld en geïmplementeerd;
 • De producten via het DSO-LV kunnen worden verleend;
 • Dat de wijzigingen intern en extern zijn gecommuniceerd (o.a. aanpassen gemeentelijke website);
 • De legesverordening is aangepast.

Deelproject Toegang en wegwijzer
SMART- In de BEL Combinatie wordt in 2021 de toegang en de wegwijzer vormgegeven zodat  initiatieven, vragen en aanvragen bij de BEL Combinatie eenduidig worden geregistreerd en behandeld. Dit betekent dat:

 • werkprocessen en e-documenten beschreven, vastgesteld en ingevoerd en
 • de website wordt aangepast.

Deelproject Casemanagement invoeren
SMART- In de BEL Combinatie is in 2020 een omschrijving opgesteld van werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor casemanagers. In 2021 is de omschrijving vastgesteld en de rol geïmplementeerd. Tevens zijn een of meerdere pilots uitgevoerd waarin twee casemanagers oefenen met het accounthouderschap.

Deelproject Rol college en raad bij afwijkingen, delegatie en participatie
SMART- In de BEL Combinatie zijn in 2020 de veranderingen voor de samenwerking tussen gemeenteraad en college in beeld gebracht. In 2021 worden met de raden van Blaricum, Eemnes en Laren afspraken gemaakt over de invulling van de toekomstige rol van de gemeenteraad. Dit alles gebeurt in overleg met de griffiers.

Deelproject Regelgeving
SMART- In 201 wordt de regelgeving die betrekking heeft op het fysieke domein voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Voor de invoering van de wet hebben medewerkers kennisgenomen van deze regels. Dit betekent dat in 2021:

 • Voor een nader aantal nog te selecteren producten toepasbare regels en vragenbomen worden opgesteld;
 • De reeds opgestelde Verordening voor de Fysieke Leefomgeving met de besturen wordt besproken en vastgesteld;
 • De reeds opgestelde Bodemplaat voor de bestemmingsplannen met de besturen wordt besproken en vastgesteld;
 • Er een pilot kennismaking met de Bruidsschat wordt uitgevoerd en
 • In overleg met bestuur en raden in de vorm van een pilot, verder wordt gewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke bodemplaat voor de bestemmingsplannen.

Uitvoering overig voorkomende werkzaamheden
Opdrachtnemer voert -in overleg en na goedkeuring van de programmamanager- overig voorkomende werkzaamheden uit die verbonden zijn aan bovengenoemde werkzaamheden.

Aanpassing van opdracht
Inhoudelijke aanpassing van de opdracht is binnen het kader van het programma en in overleg met de programmamanager mogelijk. Bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in bestuurlijke standpunten.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2021;
 • Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als adviseur / projectleider Omgevingswet bij een gemeente of samenwerkingsverband;
 • Aantoonbare werkervaring met Vergunning, Toezicht & Handhaving en Dienstverlening bij een gemeente.

Gunningscriteria

 • Afgeronde WO opleiding;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als adviseur / projectleider Omgevingswet bij een gemeente of samenwerkingsverband;
 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van transitie-processen;
 • Aantoonbare werkervaring met het invoeren van een Verordening Fysieke Leefomgeving en Snelservice.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief;
 • Zelfstandigheid;
 • Teamplayer;
 • Communicatief vaardig zowel in woord als schrift.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 26 januari 2021 tussen 12.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).