• darkblurbg

Projectleider Inburgering VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Inburgering voor 24 uur per week voor 10 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: per direct. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling WIJZ
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren

Opdracht
De Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. De gemeente krijgt in het nieuwe inburgeringsstelsel een regierol en wordt verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. Daartoe moet onder andere een kwalitatief goed, ondersteunend aanbod gerealiseerd worden.

De voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering wordt door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar gezamenlijk opgepakt.

Als projectleider draag je zorg voor een gedegen implementatie van het beleid. Je hebt een proactieve houding en hebt ervaring met implementaties. Met eerdergenoemd uitvoerings- en implementatieplan als leidraad voer je in ieder geval de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanspreekpunt voor collega’s en stakeholders (zowel in- als extern);
 • Aanspreekpunt voor ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers;
 • Bestuurlijke verantwoording;
 • Ondersteuning bij bestuurlijke vaststelling stukken (zoals het beleidsplan);
 • Begeleiden van/deelname aan interne werkgroep ten behoeve van lokale inkoop en interne werkgroep ten behoeve van de implementatie;
 • Regionale afstemming/deelname aan werkgroepen ten behoeve van kennisuitwisseling en regionale inkoop, inclusief daaruit voortvloeiende werkzaamheden zoals opstellen uitvoeringsafspraken;
 • Volgen landelijke/regionale ontwikkelingen en deze vertalen naar lokale mogelijkheden;
 • Adviseren over te ondernemen stappen binnen de implementatie en indien nodig het daartoe opstellen van stukken;
 • Creëren van draagvlak, zowel intern als bij externe partijen;
 • Begeleiden implementatieproces op onder andere het gebied van ICT, werkprocessen, etc.;
 • Verbinding leggen met andere opgaves, projecten en vraagstukken binnen het sociaal domein;
 • Monitoren van en sturen op budget;
 • Sturen op de voortgang van het project;
 • Alle andere voorkomende werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-bachelor opleiding.
 • Maximaal uurtarief van € 75,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider en/of Implementatiemanager binnen het Sociaal Domein in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als bij een gemeente in de afgelopen 4 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring als Projectleider met het creëren van draagvlak, zowel bij bestuur als bij uitvoering (duidelijk weergegeven in het cv).
 • Aantoonbare kennis van de Wet Inburgering.

Competenties

Verantwoordelijkheid
Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.

Oordeelsvorming
Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Samenwerken
Je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.

Resultaatgerichtheid
Je bent in staat heldere doelstellingen en resultaten te formulieren en je bent er actief op gericht om deze te behalen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn op locatie gepland op vrijdag 5 februari 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.