• darkblurbg

Projectleider Inrichting VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Inrichting voor 20 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 15 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Projectleider inrichting openbare ruimte

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Je komt als Projectleider te werken bij het team Inrichting Beheer Openbare Ruimte bij de afdeling Wijkzaken. Team IBOR is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en voor de integrale renovaties. Bij deze renovaties worden alle aspecten meegenomen: riolering, wegen, openbare verlichting, water, groen en spelen. Een belangrijk speerpunt van het team is het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte, waarbij groen een belangrijk onderdeel is. Wij betrekken hierbij bewoners en bedrijven intensief. Het team bestaat uit 19 medewerkers (beheerders en projectleiders).

Opdracht
Als Projectleider ruimte werk je zelfstandig, maar samen met je team aan uiteenlopende projecten in de openbare ruimte. De projecten variëren van planvorming en advisering tot contractvorming en uitvoering. Het gaat om rioolrenovaties, herinrichting van de openbare ruimte en groot onderhoud. Je vindt het leuk om je te verdiepen in (klimaatadaptieve) innovaties en deze toe te passen. Je stemt af met nutsbedrijven, aannemer en bewoners. Na afronding van de werkzaamheden stel je projectevaluaties op en pas je Past Performance toe. Daarnaast stel je technische beheerplannen op.

Als Projectleider werk je projectmatig, ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding en uitvoering van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan.

Gunningscriteria (weging)

 • Een afgeronde opleiding civiele techniek of cultuurtechniek op minimaal hbo bachelor niveau ( 15 punten).
 • Aantoonbare werkervaring van de UAV en UAVGC contractsvormen (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten).
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als civieltechnisch projectleider bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 15 jaar (35 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwerpen en uitvoeren van klimaatbestendige inrichtingen (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig.
 • Schakelt snel tussen verschillende projecten.
 • Overziet onderlinge samenhang tussen projecten.
 • Politiek sensitief.
 • Flexibel.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 februari 2021  van 08:30 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.