• darkblurbg

Projectleider Maximaal Gezond VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Maximaal Gezond voor 16 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Voor de RegioDeal Batau van de gemeente Nieuwegein zoeken wij versterking. Het is een tijdelijke opdracht tot eind december 2021, met een eventuele verlenging van 1 jaar, in het gezondheidsprogramma van de RegioDeal Batau. We zoeken een projectleider voor een project gericht op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van inwoners met psychosociale problematiek en/of een chronische aandoening in de eerste lijn in Nieuwegein.

Inzetten op positieve gezondheid leidt zowel tot gezonde en veerkrachtige inwoners als een gezonde en veerkrachtige samenleving. Zeker als dit levensloopgericht gebeurt. Het project gaat over het starten van een nieuwe werkwijze in de praktijk van eerstelijnsprofessionals waarin het proactief voeren van gesprekken met minima en het inzetten van Welzijn op Recept (WOR) en Bewegen op Recept 2.0 (BOR) geïmplementeerd en geborgd worden. Movactor en SportID zijn bij het project betrokken als aanbieders van WOR en BOR. Daarnaast zijn het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept en het Mulier Instituut betrokken als experts en voor onderzoeksdoeleinden.

Opdracht
Hoewel in Nieuwegein alle deelnemende gezondheidscentra bekend zijn met het ‘Op-recept-model’ is het nog geen staande praktijk geworden. Doel van het project is om op structurele wijze uitvoering te geven aan het ‘Op-recept-model’ in samenwerking met gezondheidscentra, welzijnsorganisatie, SportID, gemeente en inwoners.

Om dit doel te behalen, zijn onderstaande werkzaamheden onderdeel van het takenpakket van de projectleider:

 • Een (kort) projectplan opleveren met daarin concrete doelen en resultaten na 1 jaar, inclusief begroting en financieringsplan (financiering zorgverzekeraar, subsidiemogelijkheden, gemeente);
 • aanvragen (voor de financiering van de zorg) van de GHC begeleiden en subsidieaanvragen schrijven;
 • Governance van het project inrichten door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, projectstructuur in te richten (stuurgroep en projectgroep, participatie minima vormgeven, onderzoekspartijen) en een financieringsstructuur op te zetten;
 • Uitvoering geven aan het project volgens het opgestelde projectplan in samenspraak met de programmaleider Gezondheid RegioDeal Batau. Hierbij valt onder andere het vervullen van de rol van secretaris van de stuurgroep en voorzitter van de projectgroep en afstemming met eventuele onderzoekspartijen;
 • Het trainen van professionals uit het sociaal domein en gezondheidscentra in het voeren van gesprekken gebaseerd op veerkracht en wat er toe doet (Positieve Gezondheid en het spinnenweb), met kennis van de WOR en BOR om tot verwijzing te kunnen komen;
 • Het organiseren en het leiden van bijeenkomsten voor en met inwoners gericht op veerkracht en wat er toe doet (Positieve Gezondheid en het spinnenweb);
 • Het organiseren en uitvoeren van Webinars door het gehele jaar heen, met als doel verbinden van de verschillende domeinen met elkaar;
 • Inhoudelijk meedenken, feedback geven en zo nodig bijsturen van de aanpak in de praktijk en zo zorg op maat leveren aan de gezondheidscentra, zodat zij daadwerkelijk in staat zijn om de nieuwe werkwijze te implementeren;
 • Zorgdragen voor verbinding en afstemming met andere (gemeentelijke) initiatieven gericht op de doelgroep (Geynwijs, Krachtwerk, Lijfstyle), met initiatieven gericht op samenwerking rondom gezondheid van inwoners (Health Hub, regiodeal Batau, Vitale Wijken) en relevante maatschappelijke partners in Nieuwegein (De Tweede Verdieping, de KOM).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en bewegen op recept;
 • Aantoonbare werkervaring in het trainingen en coachen van professionals en inwoners op het gebied van positieve gezondheid;
 • Aantoonbaar kennis van en deskundig op het gebied van (positieve) gezondheid, zorgverzekeraars en Welzijn en Bewegen op Recept;

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare werkervaring met werken in een (politiek-bestuurlijke) complexe omgeving met diverse belangen (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het doen van aanvragen bij zorgverzekeraar (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met multidisciplinair werken (20 punten);
 • Aantoonbaar bekend met de Nieuwegeinse (gezondheidscentra/huisartsen ) gezondheidscentra (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder/Contactgericht;
 • Enthousiast;
 • Flexibel;
 • Leiderschap;
 • Motiveren;
 • Netwerken;
 • Presenteren;
 • Resultaatgericht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.