• darkblurbg

Projectleider Muiden Zuidwest regio Noord-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Muiden Zuidwest regio Noord-Holland voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Als projecteider gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van een aantal gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Gooise Meren. Je bent intern en extern aanspreekpunt voor je projecten en geeft leiding aan multidisciplinair samengestelde projectgroepen.  Actieve participatie door inwoners en ander stakeholders is daarbij belangrijk. Vanuit jouw rol houd je je met name bezig met;

 • De vertaling van bestuurlijke adviezen in een project- en/of procesmatige aanpak
 • Het opstellen en bewaken van projectplanningen
 • Het bewaken van projectexploitaties
 • Zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen
 • Het begeleiden van de planvorming van externe partners
 • Het signaleren en analyseren van knelpunten in projecten en het presenteren van mogelijke oplossingen
 • Het initiëren en bevorderen van samenwerking met bewoners, organisaties en andere belanghebbenden en het creëren van draagvlak voor je projecten

Het betreft ontwikkelingen in de oriënterende fase, planfase en realisatiefase. Het gaat in ieder geval om het volgende project;

 • Muiden Zuidwest; er is een visie ontwikkeld voor het gebied ten zuidwesten van Muiden, waarbij behoud van de cultuurhistorische waarden, parkeren en verkeer en gebruik van het water belangrijk zijn. De komende fasen zijn de planfase en realisatiefase.

Als projectleider ben je actief met het uitwerken van de visie naar concrete plannen. In de projecten heb je te maken met verschillende stakeholders. Daarnaast speelt in de meeste projecten het behoud van cultuurhistorie een belangrijke rol en hangt het succes van het project mede af van de kansen om andere stakeholders te enthousiasmeren om aan het project bij te dragen; financieel of door hun activiteiten op locatie met elkaar te verbinden. Als projectleider speel je een belangrijke rol in het verbinden en vasthouden van deze stakeholders.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau in een technische richting;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectmanagement in het fysieke domein;
 • Per direct beschikbaar of uiterlijk per 1 oktober 2021 voor minimaal 16 uren per week;
 • Maximaal uurtarief van € 80,- excl. BTW / incl. reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen stakeholders die met hun activiteiten bijdragen aan het project (30 punten);
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in projecten waarbij woonarken onderdeel uitmaakten van het project (25 punten);
 • Aantoonbare en recente gebiedskennis van de regio Gooi- en Vechtstreek (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met projecten waarbij transformatie/herbestemming van cultureel erfgoed/monumenten en/of beschermd stadsgezicht een rol speelt (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet projecten op een aansprekende manier te presenteren;
 • Je gaat graag de uitdaging aan te werken in organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 september 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 2. Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 24 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.
 3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip