• darkblurbg

Projectleider omgevingsplan VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider omgevingsplan voor 16 - 20 uur per week voor de duur van 8 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 43.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
De afgelopen twee jaar is de gemeente De Bilt voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van de Omgevingswet. Op basis van realistische ambities en doelen, gericht op het allereerst realiseren van dat wat minimaal nodig is om goed te kunnen werken met de Omgevingswet, zijn projecten gestart op verschillende sporen. Er wordt gewerkt aan de omgevingsvisie voor de gemeente. Er ligt een plan van aanpak voor de benodigde stappen voor het omgevingsplan. De aansluiting op de DSO en de aanschaf van bijbehorende software krijgt vorm. De belangrijkste processen voor o.a. vooroverleg en vergunningverlening worden opgebouwd en ingericht. En ook in onze manier van werken zetten we stappen passend bij het gedachtegoed van de Omgevingswet, in nauwe samenhang met de brede ontwikkeling van onze organisatie. We brengen opgavegestuurd en gebiedsgericht werken samen om sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en om goede initiatieven mogelijk te maken. Ondanks de stappen die zijn gezet en projecten die lopen, is er ook in 2021 nog het nodige te doen. Het jaar 2021 zien wij nadrukkelijk als het jaar om te oefenen. Zodat we kunnen leren en onze werkwijzen kunnen bijstellen nog vóór de wet in werking treedt.

Ook voor het omgevingsplan is 2021 een “tussenjaar”. In dit jaar bereiden we ons op basis van het opgestelde plan van aanpak voor op het werken met het tijdelijk omgevingsplan. Daarnaast ontwikkelen we een strategie voor de transitiefase richting het integrale omgevingsplan (2022 – 2029). Om uitvoering te geven aan deze onderdelen van het Plan van Aanpak voor het omgevingsplan zoekt de gemeente een Projectleider omgevingsplan.

Gezien de samenstelling van het projectteam en de ambities voor 2021 zoeken we een enthousiasmerende en verbindende projectleider met ervaring met het instrument omgevingsplan. Het doel is om als projectteam aan het einde van de rit verschillende producten af te leveren:

 • Een opgeschoonde planvoorraad;
 • Een beoordeling van de bruidsschat op risico’s van het overnemen daarvan;
 • Een overzicht van de relevante delen van de lokale verordeningen die naar het omgevingsplan over gaan;
 • Een strategie en plan van aanpak voor de transitieperiode: hoe te komen van het tijdelijk omgevingsplan tot het omgevingsplan nieuwe stijl?

Vereisten / knock-outcriteria

 • Beschikbaarheid per 4 januari 2021 voor 16 uur per week;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van planologie, bestuurskunde, organisatiekunde of recht;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider;
 • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet;
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en een (pilot) omgevingsplan;
 • Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven). Noem hiervan 3 voorbeelden met referenties.

Competenties

 • Je bent een overtuigende gesprekspartner met kennis van zaken;
 • Je brengt overzicht, kunt goed organiseren en structuur aanbrengen en werkt doel- en resultaatgericht;
 • Je zet methoden en technieken in om doel- en resultaatgericht samen te werken, zoals bijvoorbeeld Scrum of LEAN
 • Je bent gericht op samenwerken en kunt inschatten welke belangen er spelen en hierin tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komen;
 • Je bent in staat om snel tot de kern te komen en diverse alternatieven te bedenken;
 • Je kunt complexe vraagstukken doorgronden en hierover helder communiceren in presentaties en op schrift;
 • Je bent pro-actief en denkt in oplossingen in plaats van in problemen;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en stuurt niet alleen op hoofdlijnen maar kunt als dat nodig is ook de diepte in en inspringen als er gaten vallen;
 • Je kunt mensen enthousiasmeren;
 • Mensen vinden het leuk om in jouw team te werken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op twee van de de volgende werkdagen, in onderling overleg vast te stellen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 16 december van 13.00-17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 14 december-bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.