• darkblurbg

Projectleider realisatie multifunctionele accommodatie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider realisatie multifunctionele accommodatie voor 12 - 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 22 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
In de gemeente Hilversum krijgen verschillende ontwikkelingen steeds meer vorm. Naast de opgave in het fysieke domein, spelen er verschillende opgave in het sociale domein waarvoor de gemeente op zoek is naar projectleiders. Voor deze uitvraag gaat het om een tactisch projectleider voor de herontwikkeling en realisatie van een multifunctionele accommodatie waarin o.a. een buurthuis, een kinderopvang en een school gehuisvest zullen worden. De multifunctionele accommodatie is een nieuwe wijkvoorziening in Hilversum Zuid, waar kinderen en volwassenen zich kunnen ontplooien, elkaar ontmoeten, zich ontspannen, spelen en waar nodig ondersteuning kunnen krijgen in een veilig, eigentijds en toekomst bestendig gebouw, waarin inwoners en professionals samenwerken. Behalve de zorg voor de fysieke aspecten van de realisatie zal ook overleg gevoerd moeten worden over de onderliggende (samenwerkings)overeenkomsten en zullen deze opgesteld moeten worden.

Werkzaamheden
Van de projectleider wordt gevraagd om op het project van start tot realisatie regie uit te voeren inclusief de bijbehorende besprekingen met de verschillende stakeholders en toekomstige gebruikers. Het eindresultaat is een gemeenschappelijke accommodatie voor een buurthuis, een basisschool en kinderopvang, die in beheer is overgenomen door de verschillende partijen. Mogelijk is ook het CJG een partij. Voort behoort tot het eindresultaat  een set van afspraken en overeenkomsten betreffende het eigendom, het beheer, de exploitatie van de accommodatie waarover partijen het eens zijn.

Je werkt nauw samen met diverse vakspecialisten binnen en buiten de gemeente.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Opstarten van het project, opstellen van de standaard projectproducten als projectplan inclusief projectplanning, risicoanalyse, stakeholderanalyse, kostenramingen e.d.;
 • Overleg voeren met stakeholders ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering; creëren van draagvlak zowel tussen partijen die in de accommodatie participeren als met de buurt;
 • Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen;
 • Technische kennis inbrengen op het gebied van bouw en beheer van onderwijsfaciliteiten en soortgelijke multifunctionele accommodaties;
 • Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding van de bouw in samenwerking met de inkoper van de gemeente;
 • Opzetten en begeleiden van de uitvoering;
 • Zorgdragen voor het opstellen van een set van afspraken en overeenkomsten betreffende het eigendom, het beheer, de exploitatie, de samenwerking en de (vóór)financiering van de gemeenschappelijke accommodatie. Overleggen met de partijen hierover en komen tot consensus;
 • Bewaken van de overdracht aan de lijnorganisatie;
 • Tijdig en goed informeren van de ambtelijk opdrachtgever en, in samenwerking met haar, de bestuurlijk opdrachtgever.

Vereisten / knock-outcriteria

 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 5 jaar als projectleider of adviseur bij de bouw van maatschappelijk vastgoed (vermeld dit duidelijk in het cv);
 • Uurtarief maximaal € 80,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Beschikbaar per 1 maart 2021;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde of civiele techniek (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het realiseren van afspraken tussen partijen over beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties (vermeld dit duidelijk in het cv) (30 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met participatietrajecten tussen gemeenten en bewoners/organisaties/bedrijven (vermeld dit duidelijk in het cv) (25 punten);

Competenties

 • Plannen en organiseren, overzicht kunnen bewaren;
 • Samenwerken;
 • Zelfstandig;
 • Overtuigingskracht, met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Proactief signaleren en oppakken;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaat- en Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 februari 2021 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag woensdag 24 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.