• darkblurbg

Projectleider Stadsbeheer VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider Stadsbeheer voor 18 - 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het Team Stadsbeheer van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen van de gemeente Rijswijk  is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (eventueel door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn enorm gevarieerd; van herinrichting van een grote doorgaande weg en het vervangen van bruggen tot groot onderhoud op de elementenverharding. Het team bestaat uit zo’n 23 collega’s met een flexibele schil van inhuur. In het vier wekelijks projectoverleg worden de werkzaamheden verdeeld en uitgevoerd.

Opdracht
Gemeente Rijswijk wil meer participatie bij de inrichting en onderhoud van haar leefomgeving. Daarmee wil de gemeente een impuls geven aan de inrichting van de openbare ruimte en meer sociale cohesie bereiken bij de bewoners in de wijken. Voor de herinrichting van een aantal straten wordt een participatietraject met bewoners gestart. Voor deze projecten zijn wij opzoek naar een projectleider die sturing geeft aan de projecten.

Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van projecten begeleid je de diverse inhoudelijke vakdisciplines en maak je een integrale afweging die getoetst wordt aan de kaders. De GROTICK sturingsmechanisme van een project zijn voor jouw logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam en lever je namens Stadsbeheer ook een bijdrage  aan de ontwikkelprojecten. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut en ben je ook sparringpartner voor hen. Echter voor bewoners, winkeliers(verenigingen), andere betrokken – of in te schakelen derden ben je ook een stabiele gesprekspartner en kan je de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

De opdracht van de projectleider valt o.a. uiteen in de volgende taken:

 • Aansturen van complexe en minder complexe herinrichtings- en groot onderhoudsprojecten vanaf de voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase;
 • Projectmatig werken bij het aansturen van projecten op basis van risicoanalyse van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en communicatie (G(R)OTICK);
 • Aansturen van een multidisciplinair projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs;
 • Voeren van participatie en inspraakprocessen;
 • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project.

Vereisten / knock-outcriteria 

 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2021;
 • Uurtarief maximaal € 80,00 inclusief reiskosten en exclusief BTW;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding Civiele Techniek op minimaal wo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met ten minste 3 participatietrajecten bij integrale herinrichtingsprojecten in binnenstedelijk gebied;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van ruimtelijke ordening bij gemeentelijke overheden;
 • Aantoonbare werkervaring met het GROTICK sturingsmechanisme in de afgelopen 2 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatie vaardig;
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig;
 • Besluitvaardig;
 • Flexibel;
 • Teamspeler en klantgericht;
 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen;
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 9 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 8 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.