• darkblurbg

Projectleider stimulerend energietoezicht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider stimulerend energietoezicht voor 24 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen. OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving
In de regio Noord-Holland Noord bevinden zich veel bedrijven en instellingen met rendement voor energiebesparing dat niet ten volle wordt benut. Binnen het reguliere toezicht op naleving van de milieuregels dat de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord uitvoert, bestaat onvoldoende financiële ruimte om zorgvuldig en zo nodig handhavend op te treden op het thema duurzaamheid. Dit toezicht richt zich bovendien op bedrijven met een hoog milieu-risicoprofiel. Bedrijven en instellingen met een laag risicoprofiel maar met een fors besparingspotentieel krijgen daardoor vrijwel geen aandacht.

Om meer winst te boeken op duurzaamheid zal het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren anders moeten worden ingestoken. Het huidige uitvoeringsprogramma is op grond van een risicoanalyse tot stand gebracht en bestuurlijk vastgesteld. Er ligt een grote uitdaging om meer aandacht te kunnen schenken aan (stimulerend) energietoezicht dat kan rekenen op voldoende draagvlak bij onze opdrachtgevers en waarbij de huidige risicogerichte benadering niet uit het oog wordt verloren.

Taken
De projectleider Duurzaamheid voert onder meer de volgende taken uit:

 • Bijdragen aan oplossingen om invulling te geven aan (stimulerend) energie toezicht dat aansluit op:
  • het Klimaatakkoord en Europese regelgeving;
  • de duurzaamheids-programma’s en wensen van de individuele gemeenten en regio;
  • het provinciaal plan van aanpak waarin komt te staan hoe de Noord-Hollandse Omgevingsdiensten bedrijven gaan stimuleren om de wettelijke energiebesparings-doelstellingen te halen.
 • Bijdragen aan de totstandkoming van een monitorsysteem waarmee resultaten van onze inzet op duurzaamheid kunnen worden gemeten (CO2 reductie);
 • Tot stand brengen van een (dynamisch) ontwikkelprogramma om de kennis van medewerkers op voldoende niveau te brengen c.q. te houden;
 • Borgen van de energiebesparingsdoelstellingen in de reguliere werkzaamheden;
 • Bijdragen aan een zorgvuldige inbedding van energietoezicht binnen het reguliere toezicht en binnen de beschikbare middelen;
 • Inzichtelijk maken van de opgave EML voor de regio / opdrachtgever;
 • Onderzoekt subsidiemogelijkheden;
 • Toetst draagvlak voor initiatieven bij de opdrachtgevers;
 • Actieve deelname aan interne en externe overlegstructuren op dit onderwerp;
 • Informeert en communiceert over het projectresultaat;
 • Evalueert het project met de opdrachtgever.

Opleidingsniveau
Hbo opleiding bij voorkeur in de richting Milieu of Ruimtelijke Ordening of Economie aangevuld met aantoonbare, relevante ervaring op het onderwerp duurzaamheid.

Benodigde kennis

 • Wet- en regelgeving en het werkgebied van Toezicht en Handhaving;
 • Procedures, methoden en technieken op het gebied van relatiebeheer;
 • Procedures, methoden en systemen op het gebied van Omgevingsrecht;
 • Systemen en methoden gericht op politiek maatschappelijke beïnvloeding;
 • Projectmatig werken en werk- en productieprocessen bij publieke en publiek-private samenwerking;
 • Pragmatische kennis van andere beleidsvelden dan de eigen deskundigheid;
 • Milieukaders: convenanten, overeenkomsten, regelgeving.

Benodigde vaardigheden

 • Adviesvaardigheid

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Milieu, Ruimtelijke Ordening of Economie.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider milieu / energie in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzaamheid.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Wet milieubeheer en Toezicht en Handhaving.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op gebied van relatiebeheer.

Competenties 

 • Visie
 • Diplomatie
 • Overtuigingskracht
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen & Organiseren

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden nader bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.