• darkblurbg

Projectleider woningbouwprojecten VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectleider woningbouwprojecten voor 16 - 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 15 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 30 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht
Je bent projectleider van diverse woningbouwprojecten, die in Bunnik hoofdzakelijk ontstaan uit particuliere initiatieven. De taken bestaan primair uit het verzorgen van de (dagelijkse leiding) over het woningbouwproject, het zelfstandig overleg voeren met de initiatiefnemers en de portefeuillehouder, het organiseren van de kaderstelling en besluitvorming daarover, het bewaken van de planning en de noodzakelijke afstemming met je collega’s vanuit verschillende vakdisciplines. Daarnaast verricht je de volgende inhoudelijke werkzaamheden binnen de woningbouwprojecten:

 • het opstellen en procedureel begeleiden van de planologische procedure;
 • het verzorgen van de communicatie en de organisatie van inloop-/informatieavonden;
 • het opstellen van college-, raadsvoorstellen en relevante overeenkomsten;
 • het voeren van mogelijk juridische procedures.

Voorbeelden van projecten zijn:

 1. Transformatie kantoorlocatie naar ca. 90 woningen / Transformatie gecombineerde woon- en bedrijfslocatie naar gestapelde woningbouw;
 2. Vervangende nieuwbouw locatie sociale woningbouw in samenspraak met corporatie / Nieuwbouw sociale woningbouw in samenspraak met corporatie;
 3. Realisatie kleinschalige binnenstedelijke woningbouwlocatie, deels in het kader van rood voor groen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Uurtarief maximaal € 90 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider woningbouw bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 10 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met het onderhandelen met projectontwikkelaars/particuliere initiatiefnemers in de afgelopen 3 jaar;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordening of planologie;
 • Aantoonbare werkervaring met het Mozard-zaaksysteem;
 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat.

Competenties

 • Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
 • Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
 • Je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe;
 • Je denkt en werkt in oplossingen en/of mogelijkheden;
 • Je staat stevig in je (werk-)schoenen;
 • Je bent bekend met digitaal werken;
 • Je kan goed zelfstandig werken, maar je bent daarnaast ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, ofwel je bent in staat verbindingen te leggen;
 • Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief en werkt graag samen;
 • Je bent besluitvaardig, je stelt prioriteiten en je werkt gestructureerd;
 • Je bent integer en bereidt een integriteitsverklaring te ondertekenen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel vervuld, dat wil zeggen in nader overleg met elkaar worden de werkdagen bepaald.

Planning
De gesprekken worden fysiek of digitaal gevoerd en zijn bij de gemeente gepland op 7 januari 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 4 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.