• darkblurbg

Projectmanager Aanbesteding Bronafzuiging en lucht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectmanager Aanbesteding Bronafzuiging en lucht voor 16 uur per week tot uiterlijk 31 december 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Deze opdracht wordt gecoördineerd vanuit het team Facilitaire Zaken. Het team Facilitaire Zaken is onderdeel van de afdeling Facilitair & Inkoop en valt binnen het directoraat Bedrijfsvoering.

Opdracht
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gebruikt voor het uitvoeren van haar (repressieve) taken een 71-tal brandweerposten. Deze brandweerposten zijn vrijwel allemaal in eigendom van gemeenten. VRU gebuikt deze posten ‘om niet’. De afspraak is dat de betrokken 26 gemeenten zorgdragen voor het ter beschikking stellen van een volledig geoutilleerde brandweerpost en zorgdragen voor de exploitatie daarvan.

In een aantal gevallen zijn de benodigde installaties nog niet compleet en/of op het afgesproken niveau. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de aanschaf van nieuwe voertuigen door de VRU.

De opdracht behelst een ‘inhaalslag’ die gemaakt wordt door de VRU als verlengstuk van de uitrol van deze nieuwe voertuigen. Het gaat hierbij om de volgende installaties; bronafzuiging en lucht (o.a. compressoren en toebehoren). Op basis van een uitgevoerde inventarisatie is de inhaalslag aanbesteed volgens de juiste wettelijke procedure (en cf. inkoopbeleid VRU) en nu dient de implementatie van hetgeen werd ingekocht te projectmatig te worden begeleid.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met overheidsaanbestedingen in de afgelopen 5 jaar;
 • Maximum uurtarief van € 85,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmanager op het gebied van aanbestedingen;
 • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met een brandweerorganisatie/Veiligheidsregio, blijkend uit relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met gebouw gebonden installaties, blijkend uit relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van technische projecten en het managen daarvan, blijkend uit minimaal 3 relevante projecten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig;     
 • Oordeelsvormend;
 • Omgevingsbewust;
 • Overtuigingskracht;
 • Besluitvaardigheid;
 • Initiatief;
 • Voortgangscontrole;
 • Technisch inzicht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen, enige flexibiliteit wenselijk.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op vrijdag 22 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.