• darkblurbg

Projectmanager duurzaamheid VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectmanager duurzaamheid voor 24 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 17 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken alle drie gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Je werkveld is specifiek gericht op de gemeente Eemnes. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken op alle niveaus in de organisatie vanuit de volgende vier competenties: professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Positie in de organisatie
Het team Ruimtelijke ontwikkeling en  Openbare Ruimte bestaat uit  ca 35 medewerkers die hun inzet leveren voor leefbare, duurzame en veilige BEL gemeenten. In het cluster milieu en duurzaamheid waar deze functie is belegd,  is expertise aanwezig op uiteenlopende gebieden.

Opdracht
Je geeft uitvoering aan o.a. het Actieplan Eemnes klimaatneutraal 2030, de Regionale Energie Strategie, het Europese subsidieproject Renaissance, de Transitievisie warmte, de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en  duurzaamheidsleningen. Jij zorgt voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid en voor de realisatie van de genoemde plannen. Je bent veel in gesprek met bestuurders, regiopartners, belangenorganisaties en inwoners. Als geen ander weet je jouw gesprekspartners enthousiast te maken voor duurzaamheid. Je bent hierin inhoudelijk expert en degene die alle partijen aan elkaar verbindt in de realisatie van de opgave die er ligt. Hierbij ga je projectmatig te werk.

Je bent bewezen politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden daar dat nodig is. Daarnaast ben je geduldig van aard als het gaat over de lange termijn doelen.

Profiel
Hbo geschoold, met een achtergrond op het gebied van bijvoorbeeld milieu of duurzaamheidsbeleid. Je hebt ervaring met de uitvoering van projecten op het gebied van klimaat een duurzaamheid. Het is belangrijk dat je ervaring hebt als adviseur van bestuurders, omdat dit een groot onderdeel is van het werk dat je bij ons gaat doen. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk met inwoners, betrokken instanties, bestuurders en collega’s binnen en buiten de afdeling. Aan de ene kant zet je mee de lijnen uit en bewaak je die, maar aan de andere kant ben je flexibel en instaat mee te bewegen met de vraag van vandaag. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider duurzaamheid binnen een gemeente;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider duurzaamheid binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op het gebied van duurzaamheid;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijk samenwerkingsverband in de afgelopen 3 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met het realiseren van een zonneveld;
 • Aantoonbare werkervaring met het maken van aardgas/energie neutrale woningen.
 • Uurtarief maximaal € 75,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties/vaardigheden

 • Professionaliteit;
 • Integer en klantgericht;
 • Omgevingsbewust en daar naar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Projectmatig werken in teamverband;
 • Publiek ondernemerschap.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op maandag 21 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).