• darkblurbg

Projectmanager strategische gebiedsontwikkeling VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Projectmanager strategische gebiedsontwikkeling voor 24 uur per week voor 24 maanden. Er is een optie op verlenging van 4 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 6 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Het project Krijgsman is een lopende ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden. De wijk is in aanbouw, er worden maximaal 1.300 woningen gebouwd en er zijn er inmiddels 300 opgeleverd. Er is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals winkels, een medisch cluster en bedrijvigheid. De Krijgsman en de directe omgeving kent een rijke historie en heeft een complexe voorgeschiedenis. De rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Anno 2020 is een nieuwe fase begonnen waarbij de aandacht zich verplaatst van de ontwikkelplannen naar het op te leveren en nog op te leveren openbaar gebied, beheer vraagstukken maar ook omgevingsvraagstukken die direct gerelateerd zijn aan de Krijgsman: het IJmeer, de Westbatterij, het park, de havenontwikkeling, Muiden Noord West en de en het recreatieve vaarverkeer. De nieuwe wijk kent een actie bewonersvereniging die betrokken is bij haar eigen wijk en de ontwikkeling in de directe omgeving.

De nieuwe projectmanager wordt geacht leiding te geven aan de transitie binnen de gemeente van de Krijgsman van een ontwikkel- naar een beheersorganisatie waarbij de lijnorganisatie in toenemende mate de taken van de ontwikkelorganisatie overneemt.

De projectmanager strategische gebiedsontwikkeling voor Muiden West is verantwoordelijk voor:

 • De interne aansturing van het gemeentelijke team voor de Krijgsman dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en oplevering van de wijk. De projectmanager:
  • is voorzitter van het regieoverleg de Krijgsman en neemt waar nodig deel aan het inhoudelijke afstemmingsoverleg planontwikkeling
  • stemt af met de juridisch afdeling over de bewaking van de afspraken uit de Vaststellingsovereenkomst.
  • is eerste aanspreekpunt voor de projectwethouder en het College van B&W.
 • De coördinatie van de uitvoering van de gemeentelijke taken in het project op het gebied van beheer, maatschappelijke voorzieningenplanning en andere relevante beleidsvelden zoals het recreatieve vaarverkeer en de ontwikkelingen van de Westbatterij en de naaste omgeving. De projectmanager is daarbij eerste aanspreekpunt voor de bewonersverenging de Krijgsman en overige stakeholders in het gebied.

Minimumeisen / knock-outcriteria  

 • Uiterlijk beschikbaar vanaf 18 januari 2021 voor 24 uur per week.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van planologie, geografie, stedenbouw of rechten;
 • Maximaal uurtarief € 112,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon – werk;
 • Aantoonbare werkervaring met het transitie vraagstuk van project van ontwikkel naar beheer;

Gunningscriteria

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten binnen gemeenten;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met aansturing multidisciplinair gemeentelijk projectteam;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met gebiedsbeheer;
 • Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau.

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten en op het terrein van gebiedsbeheer
 • Je bent buitengewoon stressbestendig
 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend
 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid
 • Je hebt humor

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
In overleg.

Planning 
Op 12 januari 2021 zal een gesprek worden gevoerd met de best scorende kandidaat. Deze kandidaat ontvangt uiterlijk op 8 januari bericht. Wanneer dit gesprek niet tot gunning leidt zullen de tweede en derde kandidaat worden uitgenodigd voor een gesprek.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.