• darkblurbg

Psychotherapeut regio Eindhoven VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Psychotherapeut regio Eindhoven voor 24 - 36 uur per week gedurende een langere periode. Opleidingsniveau: WO Psychologie. Start opdracht: in overleg. Reageren voor 28 januari 2022 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

Onze opdrachtgever biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en helpt mensen herstellen met klachten op het gebied van psychisch, fysiologisch, maatschappelijk en sociaal vlak. Zij bieden de gelokaliseerde zorg aan in de provincies Noord-Brabant en Gelderland en zijn toegankelijk voor alle inwoners van Nederland. Opdrachtgever heeft specifieke deskundigheid in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek en compulsieve stoornissen.

De cliënt en zijn/haar klacht zijn het uitgangspunt van waaruit de zorg wordt georganiseerd. Dit doen zij vanuit vijf locaties in Breda, Den Bosch, Helmond, Eindhoven en Nijmegen met ambulante behandeling en dagbehandeling. Dat kan in groepen, individueel of een combinatie van beiden. Wat de cliënt geboden krijgt, is altijd in samenspraak op basis van wensen en de ernst van de klachten.

Resultaatgebieden en probleemsituaties

Als Psychotherapeut bij opdrachtgever werk je met (jong)volwassen en/of ouderen met specifieke aandoeningen, zoals eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, afhankelijkheid van middelen en/of processen en alle co-morbide stoornissen. Je bent in staat te werken met deze brede doelgroep en je beheerst het gehele spectrum van psychische problematiek.

Bij opdrachtgever kun je als psychotherapeut werkzaam zijn in diverse behandel intensiteiten, zoals klinische behandelingen, dagbehandelingen en ambulante behandelingen.

Als psychotherapeut bekleed je de positie van regiebehandelaar en geef je desgewenst supervisie aan (GZ)-psychologen, sociotherapeuten en non-verbale therapeuten.

Voor alle bovenstaande settings geldt een algemeen takenpakket

 • Je participeert in de intake en behandelfase. Je diagnosticeert, behandelt en superviseert;
 • Je vindt de balans tussen zelfstandig werken en samenwerken binnen de kaders van een multidisciplinair team;
 • Je houdt op adequate wijze de voortgang van je behandeling in het EPD (Elektronisch Patiëntendossier);
 • Je ziet toe op een regelmatige evaluatie van de (psychotherapeutische) behandelingen en ziet toe op de voortgang van de (psychotherapeutische) behandeling, hetzij individueel/zelfstandig hetzij bij collega (psycho)therapeuten;
 • Je stelt (psychotherapeutische) behandelplannen;
 • Je stelt indicaties voor psychotherapie en voert psychotherapeutische behandelingen uit binnen de kaders van gangbare psychotherapeutische stromingen;
 • Je voert zo nodig psychodiagnostiek uit en stelt op basis van de gangbare psychodiagnostische onderzoeken psychodiagnoses.

Functie-eisen

Om ingezet te kunnen worden als psychotherapeut, heb je WO Psychologie gevolgd, aangevuld met een afgeronde postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Je bent Big geregistreerd en houdt je vak en registratie bij volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Competenties en vaardigheden

De Psychotherapeut is in staat eerder verricht psychodiagnostisch onderzoek op inhoud en kwaliteit te beoordelen, dan wel te verrichten.

Ook wat betreft psychologische behandeling - psychotherapie is de psychotherapeut in staat de kwaliteit en resultaten van eerder of huidige behandeling te beoordelen, behandelmogelijkheden te overzien en gangbare behandelingen uit te voeren. Voor een goede uitoefening van je functie als psychotherapeut, beschik je over de volgende competenties:

 • Communicatief vaardig: zich zowel schriftelijk als mondeling goed duidelijk maakt, goed luistert en inhoudelijke betekenissen en betekenissen op betrekkingsniveau verstaat en begrijpt, woordkeus en spreekstijl aanpast aan demografische kenmerken, etnische en culturele achtergrond van cliënten of cliëntsystemen, de regie houdt over het gesprek.
 • Professionele vaardigheden: psychodiagnostiek en indicatiestelling, psychologische behandeling waaronder psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek;
 • Resultaatgericht: zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel;
 • Stressbestendig: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises;
 • Flexibiliteit: gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 26086)


Heb je interesse? Stuur dan jouw cv aan ons op en geef duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video