• darkblurbg

Regionaal Projectleider Omgevingsagenda Noord regio Groningen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Regionaal Projectleider Omgevingsagenda Noord regio Groningen voor 16 - 24 uur per week voor 10 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Groningen. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Opdracht
De drie Noordelijke provincies dragen samen met het rijk zorg voor de Noordelijke Omgevingsagenda, een uitvloeisel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De Omgevingsagenda is één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak die de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorstaat. Voor vijf landsdelen is een Omgevingsagenda in ontwikkeling. Wat bevat zo’n agenda, wie is er betrokken en wanneer zijn de Omgevingsagenda’s klaar? De Omgevingsagenda is de basis voor de bestuurlijke samenwerking tussen Rijk en regio voor de fysieke leefomgeving. De agenda benoemt de gezamenlijke opgaven per landsdeel vanuit de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. De focus ligt hierbij op opgaven die met elkaar samenhangen en om een gebiedsgerichte aanpak vragen en waarbij verschillende sectoren als mobiliteit, energie, landbouw, economie, natuur en gebouwde omgeving en ook Rijk en regio elkaar nodig hebben in de uitvoering.

Als Regionaal projectleider ben je verantwoordelijk voor het proces tot opstellen van de Omgevingsagenda Noord. Samen met een projectleider (en plv. projectleider) van het Rijk en een ondersteunend bureau (Wing) zorg je voor de dagelijkse aansturing op proces en inhoud van de Omgevingsagenda Noord. Je bent de schakel tussen verschillende overheden (provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, gemeenten Emmen, Assen, Leeuwarden en Groningen en een vertegenwoordiger van de 5 waterschappen) en kunt goed samenwerken met departementen van de Rijksoverheid. De regionale partijen weet je te enthousiasmeren, richting te geven en je houdt de algehele voortgang in de gaten. Je bent zowel microfoon (haalt op wat speelt in regio en alle leden van dit proces) als megafoon (kan die punten goed vertolken en kan ze vervolgens ook weer terugkoppelen). Samen met de andere projectleiders ben je de schakel tussen Rijk en Regio en verbinder in de werkgroep.  Daarnaast weet je op management- en bestuurlijk niveau het gesprek over opgaven, commitment en het belang van de Omgevingsagenda te voeren. Als regionaal projectleider kijk je vanuit integraal perspectief naar het hele Noorden, schakel je makkelijk tussen vakgebieden & sectoren, tussen de diverse overheden & gebieden en tussen collega's, directeuren & bestuurders.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een aantoonbaar netwerk op (midden)management niveau met provincies, waterschappen, gemeenten. Dit moet in het cv naar voren komen;
 • Aantoonbare kennis van/of kennis genomen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals vermeld in de opdrachtomschrijving;
 • Aantoonbare werkervaring bij een provincie, waterschap, gemeente of een samenwerkingsverband. 

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider in de fysieke leefomgeving in de afgelopen 6 jaar (35 punten);
 • Aantoonbare kennis van/ervaring met een omgevingsagenda/visie (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de regio Noord Nederland (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Enthousiasmerend naar werkgroep en betrokken organisaties over mogelijkheden omgevingsagenda;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Communicatief vaardig;
 • Resultaatgericht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: bespreekbaar.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 1 oktober 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 31 okrotber 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip