• darkblurbg

Regisseur Sociaal Domein VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Regisseur Sociaal Domein voor 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Als Regisseur Sociaal Domein ben je de rechterhand van de afdelingsmanager. Je zorgt voor het stroomlijnen van afdeling brede en afdeling overstijgende projecten. Het is een veelzijdige en complexe opdracht die zowel kennis van de inhoud als van de processen vergt. Je doet dit in verschillende rollen:

Regisseur bedrijfsvoeringsagenda:
Je bent als regisseur/procesbegeleider/aanjager verantwoordelijk voor het verder brengen van de bedrijfsvoeringsagenda. Dit houdt in dat:

- de agenda tijdig wordt uitgevoerd;
- de samenhang en coördinatie in de acties wordt geborgd;
- evt. problemen tijdig worden gesignaleerd en met jouw hulp worden opgelost;
- de voortgang van de acties wordt gemonitord en gerapporteerd.

Adviseur afdelingsmanager Sociaal Domein:
Van jou wordt verwacht dat je de afdelingsmanager gevraagd en ongevraagd adviseert over alles wat nodig is om het Sociaal Domein gereed te maken voor de toekomst. Er wordt verwacht dat je spiegelt, reflecteert, en signalen vanuit de organisatie oppikt en doorgeeft.

Stafregisseur:
De taken als stafregisseur bestaan onder andere uit:

- het coördineren van maandelijkse rapportages;
- het mede schrijven van een afdelingsplan;
- het coördineren van/bijdrage leveren aan politieke processen;
- het coördineren van afdeling overstijgende activiteiten;
- het mede organiseren van Sociaal Domein brede bijeenkomsten.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Een minimaal afgeronde wo bachelor opleiding;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 3 jaar binnen een overheidsinstantie;

Gunningscriteria

  • Aantoonbare recente werkervaring in de afgelopen 2 jaar als Stafadviseur en/of Regisseur Bedrijfsvoering (40 punten);
  • Aantoonbare recente werkervaring in de aflopen 2 jaar met de coördinatie van de bedrijfsvoering agenda (35 punten);
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een adviserende rol met onderwerpen in het Sociaal Domein (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Helicopterview;
  • Stijlflexibiliteit;
  • Organisatiesensitiviteit.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 2 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 maart 2021 bericht.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.