• darkblurbg

Schuldhulpverlener VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Schuldhulpverlener voor 36 uur per week tot 31 december 2021 (evaluatie na 3 maanden). Er is een optie op verlenging van 2 maal 5 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie Alphen aan den Rijn
De Gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en ligt midden in het Groene Hart. De bewoners wonen in de stad Alphen aan den Rijn - met alle stedelijke voorzieningen - of juist in één van de kernen - met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. De dienstverlening aan onze bewoners en bedrijven staat. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Spreekt jou dat aan? Kom dan werken in Alphen aan den Rijn, een groene stad met lef. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Het Serviceplein
De afdeling Serviceplein staat voor excellente, integrale en laagdrempelige dienstverlening rond werk, inkomen, welzijn, scholing en zorg aan inwoners die ondersteuning nodig hebben zodat ze beter kunnen participeren in onze gemeente. Er werken ongeveer 125 mensen op de afdeling bij verschillende vakdisciplines. Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in 5 multidisciplinaire teams die wijkgericht werken. De teamleiders sturen de vakdisciplines aan, en faciliteren het wijkgericht werken van de multidisciplinaire teams. 

Wij investeren in onze mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken.

Opdracht
Snel weer op weg: Helpdesk Geldzaken

De coronacrisis zorgt ervoor dat een grote groep inwoners in onze gemeente wordt geconfronteerd met een (tijdelijke) inkomensterugval. ZZP’ers, kleine ondernemers en mensen met een flexibel contract hebben vaak geen buffer om een periode met minder inkomen te overbruggen. De vaste lasten lopen door en zijn afgestemd op het inkomen dat iemand voor de crisis verdiende. We willen hen graag ondersteunen om het financiële plaatje weer op orde te krijgen. Hiervoor hebben we een (digitale) ingang gemaakt voor financiële vragen: de Helpdesk Geldzaken. Onze Helpdesk krijgt op korte termijn ook een fysiek loket. Dit loket gaat  iedere werkdag en 1 avond in de week open.

Je bent in staat een breed gesprek te voeren en in te zetten op een gedragsverandering d.m.v. motiverende gespreksvoering. Het is jouw uitdaging om de vraag achter de vraag te achterhalen en te beslissen wat de passende vorm is om een inwoner weer op weg te helpen naar financiële zelfstandigheid. Je bent werkzaam bij het Serviceplein binnen het team Schuldhulpverlening en hebt de volgende taken: 

 • Screenen en afhandelen van vragen;
 • Opstellen van een budgetplan samen met de klant;
 • Vaststellen van het uitgaven en schuldenpatroon van de cliënt en de mogelijke oorzaken;
 • Coachen en adviseren van klanten;
 • Inzicht bieden in de (nieuwe) financiële situatie;
 • Doorverwijzen naar andere instanties (indien nodig);
 • Eventueel huisbezoeken afleggen, als de RIVM-richtlijnen daar ruimte voor bieden.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met schuldhulpverlening;
 • Je bent 1 avond in de week beschikbaar om fysiek de Helpdesk Geldzaken te bemensen. Uiteraard gaat dit in overleg;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring met budgetcoaching (25 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met schuldhulpverlening (35 punten);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SJD, MWD en pedagogiek (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de doelgroep ondernemers vanuit de schuldhulpverlening (25 punten).

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Integer;
 • Proactief;
 • Resultaatgericht;
 • Creatief;
 • Overtuigingskracht;
 • Enthousiast.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. 

Planning
De bij de opdrachtgever zijn digitaal gepland via Teams op maandag 15 februari 2021 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.