• darkblurbg

Secretaris Commissie Bezwaar VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Secretaris Commissie Bezwaar voor 24 uur per week voor 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 4 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

Opdracht
Op alle bestuursrechtelijke besluiten die we nemen is een bezwaarprocedure mogelijk voor de belanghebbenden bij dat besluit. De bezwaarschriften worden in eerste instantie via een traject van informele geschiloplossing opgepakt. Jij ben de onafhankelijk gesprekleider bij het voeren van een informeel gesprek tussen bezwaarmaker(s) en de ambtenaar van de betreffende afdeling. Het doel hiervan is om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Soms is een nadere toelichting op het genomen besluit voldoende en soms leidt het tot het aanpassen van het primaire besluit. Hierbij vinden we het belangrijk om vooral goed te luisteren naar het verhaal van de bezwaarmaker en antwoord te geven op diens argumenten.

Als die informele bemiddeling het bezwaar niet wegneemt, volgt de formele bezwaarprocedure. De formele bezwaarprocedure verloopt via de commissie voor bezwaarschriften. Bij Nieuwegein is dit een ervaren en actieve commissie.  Voor deze taak zoeken wij een tijdelijke collega die in overleg met de andere secretarissen en de administratief juridisch medewerker, zorgt voor het secretariaat van de commissie bezwaarschriften. Je toetst de bezwaren aan wet- en regelgeving en beleid (formeel en materieel), ontvankelijkheid, inhoudelijke afweging van belangen van bezwaarmaker, gemeente en eventuele derde-belanghebbende. Je adviseert het college en de burgemeester over ingekomen bezwaarschriften en zorgt dat een integrale heroverweging plaats vindt én je zorgt ervoor dat dit binnen de wettelijke termijnen wordt gedaan. Je stelt de beslissing op bezwaar op en overlegt hierover met je collega van de vakafdeling.

Voor de WOBverzoeken die we ontvangen voer je regie op het proces van het verkrijgen van de gevraagde informatie. Je adviseert op toepassing van de WOB en houdt rekening met de privacyaspecten. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte en tijdige afhandeling van een Wobverzoek.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Rechten;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als medewerker bezwaar binnen de overheid;

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Algemene wet bestuursrecht (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de bezwaarschriftenprocedure (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met besluiten op grond van de WOB (30 punten);
 • Een maximaal uurtarief van € 65,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Analytisch;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Resultaatgericht;
 • Pragmatisch.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: te bepalen in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 maart 2021 in de ochtend via MS Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.