• darkblurbg

Secretaris Commissie voor Welstand en Monumenten VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Secretaris Commissie voor Welstand en Monumenten voor 28 - 32 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht

 • het voorbereiden en opstellen van de agenda voor commissievergaderingen (waaronder de voor de commissie relevante stukken van een plan apart zetten voor presentatie, bekijken plannen, controle beschermde waarden en welstandsniveaus, nagaan of aanvrager zijn/haar plan wil toelichten, inschatten behandeltijd, vaststellen behandeling in monumenten/welstandskamer en opstellen totaallijst plannen en agenda).
 • ambtelijke ondersteuning geven tijdens de commissievergaderingen (onder andere: stukken presenteren en waar nodig uitleg geven), notuleren, het concept-verslag uitwerken en opstellen
 • Definitief maken van het verslag aan de hand van op- en aanmerkingen commissie en zorgen dat het definitieve verslag tijdig wordt vastgesteld en gepubliceerd. Tevens het verslag zo nodig verwerken (onder andere richting de plantoetsers).
 • Oplossingsgericht/informeel (voor-)overleg voeren binnen de organisatie en met aanvragers/ontwerpers (particulieren, bedrijven, gemeente, etc.)
 • gewenste rapportages maken
 • actief bijdragen aan en bijwonen van overleg met de wethouder en de bestuurlijke besluitvorming begeleiden
 • pro-actief voorstellen doen voor proces- en beleidsverbeteringen (onder andere de Welstandsnota) en deze in samenwerking met de collega’s doorvoeren
 • Jurisprudentie bijhouden en een bijdrage leveren aan implementatie van nieuwe wetgeving
 • bijhouden van aanwezigheidsregistratie en controle facturen van de commissie
 • waar nodig de verbinding leggen tussen ambtenaren en CWM

Vereisten

 • Beschikbaar op donderdagen (tot 18.30 uur) en vrijdagen;
 • Aantoonbare werkervaring als secretaris van de commissie Welstand en Monumenten bij een gemeente;
 • Beschikbaar om op donderdag 3 december 2020 een vergadering bij te wonen;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde, architectuur of ruimtelijke ordening;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als secretaris commissie Welstand en Monumenten bij een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met architectuur en monumentenplannen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • flexibel en secuur
 • communicatief sterk (goed luisteren) en kan snel schakelen
 • goed samenwerken en verbinden
 • oplossingsgericht/ denken in mogelijkheden
 • van buiten naar binnen denken
 • eigenaarschap en proactief
 • maatschappelijke, bestuurlijke en politieke sensitiviteit

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 1 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 november 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.