• darkblurbg

Senior Beleidsadviseur Groen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Beleidsadviseur Groen voor 32 uur per week voor tot 1 juli 2021. Er is een optie op verlenging van 3 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 26 april 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
WODV, dat zegt je misschien niets. Maar als we je vertellen dat WODV staat voor de Werkorganisatie Duivenvoorde en vernoemd is naar Kasteel en landgoed Duivenvoorde, gelegen tussen Den Haag en Leiden dan zegt het je misschien iets meer.

Onze organisatie is opgericht in 2013 en werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar.

Uit gesprekken tussen beide colleges is onlangs gebleken dat de ambitie om een goede eerste overheid te zijn beter te verwezenlijken is vanuit een volledig eigen organisatie. Er wordt dus nu onderzocht hoe de WODV stapsgewijs kan worden afgebouwd en voor beide gemeenten een eigen organisatie kan worden opgebouwd.

Daarmee staan de gemeente Voorschoten als de gemeente Wassenaar voor de nodige uitdagingen. Deze uitdagingen worden gekenmerkt door de woorden transitie en transformatie. In onze kennismaking vertellen we je er graag meer over!

Opdracht
Samen met je collega’s zorg je dat het groen in Voorschoten en Wassenaar zijn sterke functie blijft behouden en waar mogelijk in kwaliteit verbetert. Je zorgt dat de natuur- en landschapswaarden blijven bijdragen aan het goede woon- en vestigingsklimaat en de positie van beide gemeenten in de regio. Je bekijkt waar en waardoor de ontwikkelmogelijkheden voor het groen versterkt kunnen worden en helpt met een integrale afweging van alle belangen om de ruimtelijke ordening op een hoog niveau te houden. Je houdt uiteraard ook rekening met de belangen van de inwoners van beide gemeenten. Je bekijkt welke rol de gemeente past, om het prachtige gebied beter op de kaart te krijgen. Samen met de buurgemeenten bekijk je wat er verbeterd kan worden en hoe dat wordt bereikt. Je gaat uit van de eigen kracht van de samenleving. Je bent op zoek naar het gemeenschappelijk belang en als iedereen zijn deel oppakt dan wordt er meer bereikt.

Je adviseert de bestuurders en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je bent creatief en ziet kansen om natuur en landschap en het vestigingsklimaat te versterken. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de bestaande kwaliteiten van de gemeente.

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:

 • Beleidsadvisering over natuur en landschap (zowel lokaal als regionaal als provinciaal) en deelname aan gemeentelijke en regionale project- en werkgroepen.
 • Advisering van bestuurders.
 • Uitvoeren van de maatregelen uit de groenvisies voor beide gemeenten in nauwe samenwerking met de groenbeheerders en met andere beleidsvelden.
 • Versterken en toekomstbestendig houden van de verschillende groenstructuren.
 • Vanuit natuur en landschap bijdragen aan een integrale afweging voor advies op verzoeken uit de samenleving (vergunningen en principeverzoeken).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 75,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van Natuur, Landschap en Groen (30 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur groen in de afgelopen 10 jaar (40 punten).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur groen bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 10 jaar (20 punten).
 • Uiterlijk per 26 april 2021 beschikbaar (10 punten).

Competenties

 • ondernemerszin;
 • visie;
 • creativiteit;
 • omgevingsbewustzijn;
 • politieke sensitiviteit;
 • regisseren;
 • creëert goede werksfeer;
 • investeert in collegiaal contact.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op vrijdag 16 april 2021 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 april 2021 bericht.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.