• darkblurbg

Senior Beleidsadviseur Wmo regio Gelderland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Beleidsadviseur Wmo regio Gelderland voor 32 - 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Gelderland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 oktober 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Nijkerk is een groeiende gemeente in ontwikkeling! Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk. Een dynamische gemeente met 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Als senior beleidsadviseur Wmo ben je werkzaam binnen het team beleid in het sociaal domein. Binnen dit team wordt beleid ontwikkeld op het gebied van: Jeugd, Participatie, Wmo, Onderwijs, Sport, Gezondheid en Cultuur, Zorg en Welzijn.

De opdracht
Als beleidsadviseur Wmo lever je een belangrijke bijdrage aan gezamenlijke opgaven, bestaand uit het verder vormgeven aan de transformatie in het sociaal domein. Je bent verantwoordelijk voor de integrale beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. Je stelt visies, plannen en rapportages op en adviseert over beleidsonderwerpen op het terrein van Wmo. Je zet de beschikbare middelen effectief in om de doelen te behalen en je bewaakt en evalueert de vastgestelde kaders.

Naast het onderhouden van het netwerk met de lokale en regionale organisaties vormgeven van beleid, is projectmatig en integraal samenwerken met de collega’s van beleid-kwaliteit-uitvoering sociaal domein belangrijke taken in deze rol. Om je werk goed te kunnen doen schakel jij tussen de verschillende partijen en signaleer jij wat er zowel binnen als buiten de gemeenten speelt, op het gebied van beleid en uitvoering Wmo.

De belangrijkste opgave is:

 • Beschermd Wonen & Maatschappelijke opvang:
 • Projectleider decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang;
 • Regionale afstemming BW/MO;
 • Wonen & Zorg
 • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Wonen & Zorg;
 • Beleidsmatige invulling geven aan crisisopvang, sluitende aanpak ontwikkelagenda verwarde personen, Tiny Houses, woonvisie, urgentieverordening, statushouders instroom (huisvestingsprobleem);
 • Coördinatie strategisch overleg kwetsbare ouderen en werkgroep Samenwering (uitvoering geven aan het convenant kwetsbare ouderen);
 • Project Pauzewoningen;
 • Afspraken maken woningstichting m.b.t. Housing First;
 • Samenwerkingsafspraken maken complexe casuïstiek;
 • Adviseur m.b.t. aanvragen realisatie zorghuizen/zorgboerderijen;

 • Wmo
 • Wmo toezicht; opdracht formuleren DVO 2022;
 • Collectiefvervoer Wmo; deelname en voorbereiding regionale overleggen plus bijbehorende werkzaamheden ten aanzien van doorontwikkeling basismobiliteit (actieve inbreng binnen de regionale samenwerking en opstellen van annotaties t.b.v. de wethouder);
 • Nauwe afstemming met en/of ondersteuning van collega’s volwassenen- welzijn- wonen en zorg, kwaliteitsmedewerkers Wmo en (coördinator) Wmo uitvoering.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (senior) beleidsadviseur Wmo Sociaal Domein;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo Bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare  werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsadviseur SD op het gebied van Wmo binnen de overheid /gemeente (40 punten);
 • Ervaring met transformatietrajecten binnen het sociaal domein (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het aandachtsveld Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang en/of Wonen en Zorg (20 punten);
 • Kennis en ervaring met een bestuurlijke besluitvorming en beleidscyclus binnen gemeente (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Jij bent een ondernemende en enthousiasmerende beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij wie een integrale werkwijze in het bloed zit. Met een analytische blik ben je in staat de kern van het probleem te zien, hoofd- en bijzaken te scheiden en houdt hierbij oog voor de bestuurlijke verhoudingen. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke- , politieke- en maatschappelijk verhoudingen. In je manier van werken ben je  pro-actief en resultaatgericht, positief-kritisch, besliswaarding, flexibel en communicatief.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op de volgende werkdagen: In overleg af te stemmen

Planning
De gesprekken zijn voorlopig gepland op donderdag 7 oktober 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip