• darkblurbg

Senior Beleidsadviseur WMO VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior Beleidsadviseur WMO voor 24 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

Algemene omschrijving
Beleidsadvisering (tactisch en strategisch) op het gebied van de Wmo, beleidsmatige ondersteuning bij de implementatie van “Begeleiding in de wijk (algemene voorziening ihkv de Wmo), leveren van een inhoudelijk bijdrage aan de planning en controlcyclus sociaal domein (voorbereiden kadernota 2022).

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
1. Adviseren/sturen op uitvoering en doorontwikkeling Agenda Wmo-Welzijn in de wijk;
2. Adviseren over doorontwikkelen sociale basisinfrastructuur;
3. Adviseren over “Begeleiding in de wijk en andere algemene voorzieningen;
4. Adviseren over voorzieningen in het kader van GGZ, denk aan buurtcirkels en GGZ-netwerk;
5. Inhoudelijke bijdrage leveren aan regionaal beleid Bescherming en opvang.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen het sociaal domein;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Akkoord met de ‘Bring your own device’ regeling;
 • Een maximaal uurtarief van € 75,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het ontwikkelen en schrijven van beleid (vermeld dit duidelijk in het cv);
 • Een afgeronde wo master opleiding;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare werkervaring met de Wmo (vermeld dit duidelijk in het cv).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruime ervaring met het ontwikkelen en schrijven van beleid; 
 • Goede kennis van de heersende politieke en maatschappelijke vraagstukken;
 • Een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Een verbinder, enthousiast, communicatief en initiatiefrijk;
 • Een stevige gesprekspartner voor zowel interne - als externe partners;
 • Een sterk analytisch vermogen, verbanden kunnen leggen tussen de diverse beleidsterreinen;
 • Strategisch denken gaat gecombineerd met praktisch handelen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 februari 2021 vanaf 15.00 uur. De tweede gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 17 februari vanaf 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.