• darkblurbg

Senior beleidsmedewerker Jeugd VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior beleidsmedewerker Jeugd voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 23 november 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 17 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes kernen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 43.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de zes kernen in onze gemeente. Wij werken gebiedsgericht in een netwerk met inwoners en bedrijven, dat in gezamenlijkheid zaken voor elkaar kan krijgen. Diverse ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven maken dat we zowel lokaal als regionaal voor uitdagingen staan: wonen, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, het sociaal domein en economische ontwikkeling vragen om nieuwe vormen van samenwerking en andere oplossingen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen vanuit een heldere rolverdeling: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken.

Opdracht
Je vervangt de vaste beleidsmedewerker Jeugdhulp die wegens ziekte afwezig is.
Je werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de senior beleidsmedewerker Jeugd en de overige collega’s van team Sociaal Domein alsmede de collega’s van onze samenwerkingsgemeenten in de regio. In de komende periode richten de werkzaamheden zich in eerste instantie op de vertaling van de verordening Jeugdhulp 2021 naar nieuwe beleidsregels Jeugdhulp en de implementatie hiervan.  In november 2020 heeft onze gemeenteraad de Biltse Aanpak vastgesteld, om meer grip te krijgen. Van jou wordt gevraagd om onderdelen van deze aanpak uit te werken en regie te voeren op de implementatie en uitvoering daarvan. Daarnaast ben je accounthouder en eerste aanpreekpunt voor het CJG en de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Op grond van de vastgestelde kaders, draag je bij aan de ontwikkeling en de implementatie van de regionale transformatieagenda Jeugdhulp en vertaal je dit  naar de praktijk.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent een enthousiaste, ervaren beleidsmedewerker met ervaring binnen het gemeentelijke jeugdhulp beleid op tactisch en uitvoerend niveau.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en je bent een stevige gesprekspartner voor de portefeuillehouder in het college.
 • Je bent goed in het initiëren, onderhouden en uitbreiden van relaties met (het management van) aanbieders van jeugdhulp, van cliëntorganisaties en met samenwerkingspartners.
 • Je beantwoordt raadsvragen, schrijft collegevoorstellen en adviseert collega’s en bestuurders.
 • Je vertaalt en implementeert (lokale, regionale, landelijke) ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp lokaal en in regionaal samenwerkingsverband van ZOU.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsmedewerker jeugd binnen een gemeente;
 • Uurtarief maximaal € 82,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde hbo opleiding op minimaal hbo bachelor niveau, In de richting van jeugd bijvoorbeeld SPD;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker jeugd bij een gemeente;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke financiële instrumenten als P&C cyclus, contractmanagement en subsidies;
 • Aantoonbare werkervaring als gesprekspartners van portefeuillehouder en college op het gebied van jeugdbeleid;
 • Uiterlijk 23 november 2020 beschikbaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Senioriteit in het vakgebied: coachen en inspireren
 • Proactief: kansen zien en schakelen
 • Communicatief sterk in woord en geschrift
 • Verbinden en netwerken; gemakkelijk schakelen tussen verschillende partijen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 19 november 2020 tussen 14:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 18 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.