• darkblurbg

Senior boa VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior boa voor 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid  (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van een ieder. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving  plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken ongeveer zeventig mensen. Als senior boa maak je deel uit van het team Stadstoezicht.

Opdracht
Er zijn in Nieuwegein 3 senior boa’s,  11 medior boa’s, 5 junior boa’s en 1 toezichthouder. Op dit moment is er door omstandigheden nog 1 senior werkzaam. De senior verdeelt het werk en zet je in op de taken die gedaan moeten worden. Als senior boa ben je deels intern en deels op straat te vinden waar je samen met de andere boa’s van Stadstoezicht een breed pallet aan taken in de openbare ruimte oppakt; Je adviseert bij aanvragen voor vergunningen in de openbare ruimte over de wettelijke kaders; Je organiseert gezamenlijk met partners multidisciplinaire onderzoeken en stuurt aan vanuit toezicht en handhaving, bijvoorbeeld bij integrale controles; Je voert overleg met externen (politie, jongerenwerk, marktmeester, e.a.) over de aanpak bij knelpunten of kansen;  Je sluit panden in opdracht van de burgemeester; Je pleegt inzet bij calamiteiten en regelt en bewaakt inzet hierbij; Je bent eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s van en buiten de afdeling en voor betrokken partners; Je coacht medior- en junior collega’s, geeft hen inhoudelijk advies bij complexe taken en nieuwe projecten of taken; Je coacht medior- en junior collega’s met betrekking tot het werken vanuit de bedoeling; Je maakt de planning, geeft werkinstructies bij evenementen en evalueert deze; Je ontwikkelt protocollen en instructies op het gebied van preventie en handhaving; Je signaleert trends en ontwikkelingen op het vakgebied; Je brieft directe collega’s en verdeelt de dagelijkse taken.

Recent is er spanning binnen het team geweest. Extra vraag aan de senior is om in onderling overleg met de teamleider en de senior boa een plan te bedenken om aandacht te besteden om de rust en eenheid in het team terug te brengen.

Vereisten / knock-outcriteria

  • In bezit van een boa-diploma;

Gunningscriteria

  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met leidinggeven in de afgelopen 5 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring als boa in de afgelopen 8 jaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een teamplayer, politiek-sensitief en in staat “out of the box” te denken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Geen optie om vanuit huis te werken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 22 januari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 januari bericht.

Overige informatie
De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).