• darkblurbg

Senior jurist aandachtsgebied handhaving VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior jurist aandachtsgebied handhaving voor 36 uur (in overleg) per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De reorganisatie van de afdeling VVH is afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juisten en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Juristen en Beleid.

Opdracht
Je bent als jurist inzetbaar op zowel het domein handhaving als het domein vergunningverlening op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (APV, Dhw, Gemeentewet etc.). Daarnaast ben je al behoorlijk thuis in de Omgevingswet.

Taken: 

 • Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet en Openbare orde vraaagstukken), waarbij het zwaartepunt op de bijzondere wetten en de Noodverordening corona ligt;
 • Toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding (denk aan de toets van het bestemmingsplan om te bepalen of sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning handelen);
 • Opstellen van complexe gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwangbesluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten;
 • Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Overleg plegen met handhavingsinstanties en ketenpartners;
 • Bewaken afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen;
 • Input leveren op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan;
 • Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
 • Gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college;
 • Ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen e.d.;
 • Uitvoeren collegiale (lees)toets.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het rechtsgebied Handhaving;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde specialisatieopleiding op het gebied van handhaving en/of openbare orde;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het rechtsgebied Handhaving in de afgelopen 7 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist op het deelgebied openbare orde en veiligheid in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist ten aanzien van de Noodverordeningen corona;
 • Uurtarief vanaf € 75,- en gemaximeerd op € 95,- inclusief reiskosten woon-werk en exclusief BTW.

Competenties

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren;
 • Teamplayer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 24 november 2020 tussen13.00 -16.00 uur en op donderdag 26 november tussen 13.00 – 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.