• darkblurbg

Senior jurist VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Senior jurist voor 32 - 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie: De afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Bouwtoezicht & Constructie en Juridische Zaken & Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Juridische Zaken & Beleid.

Opdracht
Je bent als jurist inzetbaar op zowel het domein handhaving als het domein vergunningverlening op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.) alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (APV, Dhw, Gemeentewet etc.). Daarnaast ben je al behoorlijk thuis in de Omgevingswet en is het een pre als je ervaring hebt met (handhaving van) corona-regelgeving. De nadruk ligt wat meer handhaving dan op vergunningverlening. De werkzaamheden bestaan (o.a.) uit de volgende taken:

 • Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers die zien op vergunningverlening en bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals de APV, de Drank- en Horecawet, de Gemeentewet en corona-regelgeving);
 • Toetsing van wet- en regelgeving ter bepaling of een vergunning kan worden verleend of sprake is van een overtreding;
 • Opstellen van complexe adviezen, voorstellen, onderbouwingen, gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwangbesluiten, lasten onder bestuursdwang en dwangsom alsmede invorderingsbesluiten;
 • Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie bezwaarschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Overleg plegen met handhavingsinstanties en ketenpartners;
 • Bijdragen aan actualisatie en verbetering van gemeentelijke regelgeving;
 • Input leveren op door VVH en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan;
 • Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van vergunningverlening en handhaving;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
 • Gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • Opstellen informerende notities voor de bestuurders en het college;
 • Ondersteuning bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen e.d.;
 • Uitvoeren collegiale (lees)toets.

Vereisten / knock-outcriteria

NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst die onderdeel was van 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist op het gebied van handhaving in het fysieke domein;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde specialisatieopleiding (met examinering) op het gebied van handhaving en/of openbare orde (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het rechtsgebied handhaving in het fysieke domein (Wabo en bijzondere wetten) in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist op het deelgebied openbare orde in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist ten aanzien van coronaregelgeving op het gebied openbare orde (10 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied vergunningverlening Wabo in de afgelopen 7 jaar (10 punten);
 • Uurtarief vanaf € 70,- en gemaximeerd op € 95,- inclusief reiskosten woon-werk, exclusief BTW (10 punten).

Competenties

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren;
 • Teamplayer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 februari 2021 van 09.00-10.00 en van 14.00-15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.